Seznam nakladatelství Rudolf Šimek (1926)

Soukromá sbírka.
Seznam nakladatelství Rudolf Šimek (1926)