Václav Naňka ml.

Fotografie ze sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea, inv. č. 201/76.
Václav Naňka ml.