Václav Naňka s rodinou (1916)

Zprava Václav Naňka starší, Václav Naňka mladší, manželka V. Naňky staršího, dcera Marie, později provdaná Šmídová, Jan Naňka. – Fotografie ze sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea, inv. č. 201/83.
Václav Naňka s rodinou (1916)