Václav Naňka st.

Fotografie ze sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea, inv. č. 201/75.
Václav Naňka st.