Nejnovější heslo: Proudy

Nakladatelství beletrie a odborných spisů v Praze

Působnost 1919–1929
Bližší údaje o nakladatelství nebyly zjištěny. Protože veškerou jeho produkci vytiskla knihtiskárna Zdeněk Binko a oba podniky působily na stejné adrese v Praze na Novém Městě, lze důvodně předpokládat, že nakladatelství provozovala knihtiskárna na svou tiskařskou koncesi. Zbytky nákladu většiny později převzala a spolu se svou produkcí nabízela pražská firma Josef Springer. Vyšlo cca 15 ...

pokračování...

Předchozí novinky

Karel Janský - Nakladatelství učebných pomůcek, naučných spisů a map v Jindřichově Hradci a v Táboře; knihkupectví.
Společenské podniky - Katolické nakladatelství, knihtiskárna a knihkupectví v Přerově.
Jaroslav Svoboda - Regionální nakladatelství při stejnojmenné knihtiskárně v Jindřichově Hradci.
Jindřich Slovák - Regionální nakladatelství při stejnojmenné knihtiskárně v Kroměříži.
Vilém Povondra - Knihkupectví a regionální nakladatelství v Kroměříži.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »