Nejnovější heslo: Fr. Ziegner

Beletristické nakladatelství při stejnojmenné knihtiskárně v Praze

Nakladatelská působnost 1925–1947
Majitel knihtiskárny (zal. 1908) František Ziegner (*1882 Žižkov, dnes Praha-Žižkov, † ? ?) rozšířil 1925 podnik na základě nově získané koncese o nakladatelství. 1928 se jeho vedoucím stal knihkupecký pracovník Jenda Liška, již okolo 1930 však firma s nastupující hospodářskou krizí nakladatelství utlumila. 1931 získal Ziegner po odvolání i knihkupeckou koncesi, její využi...

pokračování...

Předchozí novinky

František Novák - Nakladatelství beletrie, naučné literatury a hudebnin v Praze.
Edice Obrození - Edice katolické publicistiky a beletrie v Novém Jičíně spojená s prodejem publikací vydavatelského okruhu Josefa Floriana .
K. Trachta - Nakladatelství dobrodružné lidové četby v Praze; knihkupectví.
Josef Šedivý - Beletristické nakladatelství v Praze na Žižkově; knihkupectví.
Petr Frank - Knihtiskárna s regionální nakladatelskou produkcí v Táboře.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »