Nejnovější heslo: Památník odboje

Nakladatelství při stejnojmenném vojenském ústavu v Praze

Působnost 1919–1929
Památník odboje, založený s cílem shromáždit písemné, obrazové i hmotné dokumenty protirakouského odboje 1914–1918 pro budoucí památník národního osvobození, působil od května 1919 zprvu jako umělecký poradní sbor při Ministerstvu národní obrany. S narůstající agendou se profesionalizoval (v červnu 1920 se jeho ředitelem stal legionář a spisovatel Rudolf Medek) a statutem z ...

pokračování...

Předchozí novinky

Jiří Novák - Nakladatelství dobrodružné literatury v Praze; knihkupectví.
Jos. Miškovský - Nakladatelství při knihkupectví v Českém Brodě.
Tyršův odkaz - Edice bibliofilií se sokolskou tematikou v Praze.
Edice Krašov - Edice regionálních tisků v Kralovicích a v Čisté u Rakovníka.
Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart - Specializované nakladatelství právnické literatury v Praze; knihkupectví.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »