Nejnovější heslo: Index

Nakladatelství odborné publicistiky a beletrie při stejnojmenném časopisu v Brně a v Olomouci

Nakladatelská působnost 1929–1938
Knižní publikace při levicově orientovaném kulturně politickém měsíčníku Index (vycházel od ledna 1929 do června 1939, zastaven byl 5. číslem 11. ročníku) vydával zprvu v Brně pod svým jménem nakladatel a spoluredaktor časopisu, nábytkový návrhář Jan Vaněk, v té době ředitel továrny SBS (Standard, bytová společnost), zaměřené na moderní bydlení. Po Vaňkově odchodu z Indexu 1931 p...

pokračování...

Předchozí novinky

František Slaboch - Nakladatelství politické literatury a beletrie v Praze, později knihkupectví v Praze na Žižkově.
L. J. Peroutka - Nakladatelství popularizačních spisů a původní beletrie v Praze-Bubenči.
Polygrafie - Nakladatelství při stejnojmenné knihtiskárně v Brně.
Vojislav Kunc - Knihkupectví v Litovli.
Gustav Petrů - Nakladatelství původní beletrie v Praze na Žižkově, knihkupectví.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »