Nejnovější heslo: Dr. Václav Tomsa

Nakladatelství právnické a uměnovědné literatury v Praze na Vinohradech

Nakladatelská působnost 1928–1948
JUDr. Václav Tomsa starší (* 1881 Přepeře u Turnova, † 1937 Praha) absolvoval soudní praxi v Mladé Boleslavi a od 1915 byl advokátem v Praze. 1919 se ujal nákladu oficiálního periodika Sbírka rozhodnutí nejvyšších stolic soudních Republiky československé (jeho 4 řady publikovaly judikáty Nejvyššího soudu ve věcech občanských a trestních a Nejvyššího správního soudu ve...

pokračování...

Předchozí novinky

F. Šmíd - Nakladatelství populárně naučných spisů a jazykových příruček v Praze; knihkupectví.
J. Vlad. Mangl - Regionální nakladatelství v Rudě nad Moravou a v Šumperku, nakladatelství drobných hudebnin v Praze; papírnictví, knihkupectví.
Elzevir - Nakladatelství naučných spisů a přeložené beletrie v Praze; knihkupectví.
A. Hubínek - Nakladatelství právnických příruček a oddechové beletrie v Praze; knihkupectví.
František Horálek - Nakladatelství publicistiky a hudebnin, knihkupectví v Praze na Vinohradech.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »