Nejnovější heslo: Jaroslav Korel

Nakladatelství erotických próz v Praze

Působnost 1934–1939
Jaroslav Korel (* 1910 Praha, † ? ?), údajně vyučený knihkupec a povoláním účetní, zahájil 1934 bez koncese nakladatelskou činnost formálně jako majitel, vydavatel a odpovědný redaktor edice Moderní autoři. Téhož roku požádal o nakladatelskou koncesi, kterou však nezískal a Magistrátem hl. m. Prahy byl opakovaně pokutován pro neoprávněné podnikání. 1943 byl odsouzen pro so...

pokračování...

Předchozí novinky

J. Kaška - Knihkupectví v Kolíně.
F. & V. Hoblík - Nakladatelství naučných spisů, evangelické náboženské literatury, divadelních her a hudebnin v Pardubicích; knihtiskárna a litografie.
V. Hoblík - Regionální nakladatelství při knihkupectví a knihtiskárně v Poděbradech.
Jar. Strojil - Knihtiskárna s občasnou nakladatelskou produkcí v Přerově.
Fr. Hoblík - Knihkupectví s nepatrnou nakladatelskou produkcí v Kolíně.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »