Nejnovější heslo: Ostrov

Nakladatelství soudobé prózy a antické erotické literatury v Praze na Žižkově

Působnost 1923–1926
1923 založili Oldřich Beneš (životopisné údaje nebyly zjištěny) a cestovatel, spisovatel a nakladatel vlastních spisů A. V. Novák (vl. jm. Václav Novák; * 1895 Vodňany, † 1879 Černošice) v Praze na Žižkově nekoncesované nakladatelství Knihovna exotické literatury, zaměřené na publicistiku a beletrii s náměty z exotických zemí. V prosinci 1924 získal Beneš na...

pokračování...

Předchozí novinky

Ferdinand Sukaný - Učitelské knihkupectví a nakladatelství v Uherském Hradišti.
Fr. Radoušek - Nakladatelství v Uherském Hradišti a v Přerově; knihkupectví, knihtiskárna.
L. R. Kráčelík - Nakladatelství v Uherském Hradišti; knihkupectví, knihtiskárna.
Josef Chlíbek - Knihkupectví s regionální nakladatelskou produkcí v Litovli.
A. Kiesswetter - Regionální nakladatelství při knihkupectví v Uherském Hradišti.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »