Nejnovější heslo: Polygrafie

Nakladatelství při stejnojmenné knihtiskárně v Brně

Nakladatelská působnost 1919–1948
Právník a politik Adolf Stránský, majitel deníku Lidové noviny a brněnské Lidové tiskárny, koupil počátkem 1919 německou knihtiskárnu Winiker a Schickardt v Brně a pod názvem Polygrafie (řidčeji Polygrafia) ji jako společnost s ručením omezeným přičlenil k rodinným podnikům. Tiskárnu zprvu řídili syn Adolfa Stránského Jaroslav Stránský jako obchodní jednatel a ekonomický ředitel ...

pokračování...

Předchozí novinky

Vojislav Kunc - Knihkupectví v Litovli.
Gustav Petrů - Nakladatelství původní beletrie v Praze na Žižkově, knihkupectví.
Slovácká knihtiskárna Karla Novotného - Regionální nakladatelství při stejnojmenné knihtiskárně v Uherském Hradišti.
Obzor - Nakladatelství při vydavatelství a knihtiskárně stejnojmenného periodika v Přerově.
Nakladatelství knih A. V. Nováka - Nakladatelství cestopisů a próz s exotickou tematikou v Černošicích.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »