Nejnovější heslo: B. Procházka

Beletristické nakladatelství v Praze; knihkupectví

Nakladatelská působnost 1919 (1920)–1933
1919 založila Marie Nozarová (životopisné údaje nebyly zjištěny) edici Moderní autoři a vydávala ji ve vlastní redakci nejprve v Praze na Vinohradech, pak v Karlíně, kde ji téhož roku uzavřela. Expedici edice převzal a 1920 na téže adrese vlastní nakladatelství pod firmou B. Procházka rozvinul Bedřich Procházka (* 1893 Roudnice nad Labem, † 1942 Praha). Po absolvování...

pokračování...

Předchozí novinky

Fr. Ziegner - Beletristické nakladatelství při stejnojmenné knihtiskárně v Praze.
František Novák - Nakladatelství beletrie, naučné literatury a hudebnin v Praze.
Edice Obrození - Edice katolické publicistiky a beletrie v Novém Jičíně spojená s prodejem publikací vydavatelského okruhu Josefa Floriana .
K. Trachta - Nakladatelství dobrodružné lidové četby v Praze; knihkupectví.
Josef Šedivý - Beletristické nakladatelství v Praze na Žižkově; knihkupectví.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »