Nejnovější heslo: František Slaboch

Nakladatelství politické literatury a beletrie v Praze, později knihkupectví v Praze na Žižkově

Nakladatelská působnost 1919–1926
Socialistická strana československého lidu pracujícího, založená 1919 Františkem Modráčkem a Josefem Hudcem s programem tzv. družstevního socialismu, vydávala spolu s periodiky Socialistické listy a 28. říjen pod neustáleným firemním označením (postupně mj. Vydavatelské družstvo Socialistických listů, Ústřední tiskové družstvo Socialistické strany československého lidu pracujícíh...

pokračování...

Předchozí novinky

L. J. Peroutka - Nakladatelství popularizačních spisů a původní beletrie v Praze-Bubenči.
Polygrafie - Nakladatelství při stejnojmenné knihtiskárně v Brně.
Vojislav Kunc - Knihkupectví v Litovli.
Gustav Petrů - Nakladatelství původní beletrie v Praze na Žižkově, knihkupectví.
Slovácká knihtiskárna Karla Novotného - Regionální nakladatelství při stejnojmenné knihtiskárně v Uherském Hradišti.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »