Nejnovější heslo: Jindřich Slovák

Regionální nakladatelství při stejnojmenné knihtiskárně v Kroměříži

Nakladatelská působnost 1896–1922, 1942
Jindřich Slovák (* 1858 Moravská Radiměř, dnes Radiměř, † 1931 Kroměříž) se po absolvování reálky vyučil tiskařem v brněnské Moravské akciové tiskárně, v níž byl jeho starší bratr ředitelem. 1890 koupil od Antonína Odehnala bývalou kroměřížskou Národní knihtiskárnu Josefa Šperlína a po získání knihtiskařské koncese ji téhož roku převedl na své jméno (zprvu užíval přev...

pokračování...

Předchozí novinky

Vilém Povondra - Knihkupectví a regionální nakladatelství v Kroměříži.
B. Kopecký - Knihkupectví a nakladatelství v Kroměříži.
Josef Pithart - Nakladatelství uměleckých alb a pohlednic při knihkupectví v Kroměříži, nakladatelství v Praze.
Bohumil V. Hladký - Nakladatelství české beletrie v Praze-Podolí.
Jaroslav Kohoutek - Nakladatelství levicově angažované soudobé umělecké tvorby v Praze.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »