Gemini

Edice bibliofilských soukromých tisků v Českých Budějovicích

Působnost 1931–1937

Edici vydával (částečně anonymně) zubní technik Stanislav Kocmoud mladší (psal se též Stanislav V. Kocmoud; * 1905 České Budějovice, † 1977 České Budějovice), typograf ze záliby, bibliofil a sběratel drobné grafiky, údajně se svým bratrem medikem, od 1935 lékařem Václavem Kocmoudem (* 1907 České Budějovice).

Vyšlo cca 7 titulů. – V edici Gemini (1931–1937) vycházela především původní básnická tvorba mladých autorů (František Dvořák, Jaroslav Zrotal, Jaromír Měšťan, Růžena Žižková), kterou doplnila próza Karla Hynka Máchy s komentářem Jiřího Hallera. – Většinu titulů graficky upravil a původními dřevoryty doprovodil František B. Kouba, ojediněle se na výzdobě podílel Josef Bartuška. Knihy sázel a tiskl Stanislav Kocmoud mladší v tiskárně svého otce Stanislava Kocmouda staršího (firma byla zpravidla uváděna jako St. Kocmoud).

Arno Sáňka (České bibliofilské tisky, záznam 2270) identifikoval Stanislava Kocmouda též jako nakladatele anonymní sbírky sociálněkritických veršů Balady a zlomky, parafráze věčného studenta Roberta Davida (1937, údajný autor Otokar Žižka, výzdoba F. B. Kouba, edice Studánka v Praze).

Literatura a prameny: J. Pitter: Vzpomínka na Stanislava Kocmouda, Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze, 1977, s. 93–94; Jaroslav Pitter: Vzpomínky na českobudějovické sběratele, Zprávy Spolku sběratelů a přátel exlibris, 1983, č. 3, s. 2–4.

Související osobnosti

Působiště

České Budějovice

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 14.05.2017 21:07

G