Nejnovější heslo: Eduard Menšl

Hudební nakladatelství v Praze-Krči; knihkupectví

Nakladatelská působnost 1945–1948
Eduard Menšl (* 1914 Praha, † ? ?) se po 3 třídách měšťanské školy vyučil v pražském hudebním nakladatelství Zdeněk Vlk (pokračovací knihkupeckou školu absolvoval 1929–1931). 1936 získal knihkupeckou a nakladatelskou koncesi a do 1939 provozoval knihkupectví v Praze-Krči. 1940–1945 byl zaměstnán jako úředník a svou koncesi pronajal Arnoldu Böhmov...

pokračování...

Předchozí novinky

Samcovo knihkupectví - Nakladatelství odborných spisů v Praze; knihkupectví.
Vlad. Žákovský - Nakladatelství naučných spisů při knihkupectví v Olomouci.
J. Rössler - Nakladatelství při knihtiskárně v Lounech.
Gutenberg - Nakladatelství přeložené i původní klasické beletrie a naučných spisů v Praze.
Čas (Pokrok) - Nakladatelství knih a brožur při periodiku Čas, později nakladatelské družstvo Pokrok.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »