Nejnovější heslo: Josef Vetešník

Nakladatelství společenskovědní publicistiky v Praze na Malé Straně a v Užhorodu; knihkupectví

Nakladatelská působnost 1920–1924
Josef Vetešník (* 1882 Stará Boleslav, † 1924 Užhorod, dnes Ukrajina) se vyučil knihkupcem u brněnské firmy Joža Barvič a pak byl zaměstnán u firem Romuald Promberger v Olomouci, Cyrilometodějské knihkupectví v Praze, Jos. R. Vilímek v Praze a ve Vídni a u pražských firem Hejda a Tuček, Grosman a Svoboda a Fr. Borový. V Praze aktivně působil ve Spolku českos...

pokračování...

Předchozí novinky

Jan Košatka - Nakladatelství v Praze; knihkupectví.
Josef Svoboda - Nakladatelství populárně naučných příruček, odborných spisů a původní beletrie v Praze na Pankráci.
Josef Svoboda - Nakladatelství v Praze na Vinohradech.
Český čtenář - Spolkové nakladatelství naučné literatury i beletrie, později čtenářský klub nakladatelství Pražské akciové tiskárny.
Josef Khun - Regionální nakladatelství při knihkupectví v Novém Městě na Moravě.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »