Nejnovější heslo: Symposion, knihy nové doby

Edice soudobé původní i přeložené tvorby v Praze na Vinohradech

Působnost 1898–1914
Edici založil a vydával Hugo Kosterka (* 1867 Valašské Meziříčí, † 1956 Praha). Absolvoval gymnázium v rodišti (maturita 1886) a právnickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze (1890). Pak byl poštovním úředníkem, po 1918 vrchním účetním radou ministerstva pošt, 1929 odešel do penze. Celoživotně překládal z němčiny, italštiny, angličtiny, francouzštiny, ...

pokračování...

Předchozí novinky

Jaroslav Bursík - Nakladatelství map a naučných spisů v Praze na Vinohradech.
Vydavatelské sdružení Odkaz - Zájmové nakladatelské společenství v Praze .
B. Kraft - Nakladatelství přeložené beletrie; knihkupectví v Praze na Vyšehradě a v Nuslích.
Václav Vetterl - Knihtiskárna s nepatrnou nakladatelskou produkcí v Písku; vydavatelství periodik, knihkupectví.
Kramář a Procházka - Nakladatelství při tiskárně v Olomouci.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »