Nejnovější heslo: Fr. Podhajský

Regionální nakladatelství v Písku; knihkupectví, knihtiskárna

Nakladatelská působnost 1927–1939, 1942–1945
František Podhajský (* 1875 Blatná, † 1945 Písek) absolvoval 4 třídy gymnázia a pak po nezjištěné praxi působil v knihkupecké, knihtiskařské a nakladatelské firmě Theodor Kopecký v Písku. Na jaře 1907 koupil od svého šéfa knihkupectví a po získání koncese v červnu téhož roku je převedl na své jméno. Churavějící Theodor Kopecký si ponechal knihtiskárnu a nakladatelství...

pokračování...

Předchozí novinky

Theodor Kopecký - Regionální nakladatelství v Písku; knihkupectví, knihtiskárna.
V. Šimek - Nakladatelství při knihkupectví v Písku.
Litevna - Nakladatelství naučných spisů a oddechové četby v Praze na Smíchově.
Grosman a Svoboda - Nakladatelství beletrie, publicistiky a odborných spisů v Praze; knihkupectví v Praze a v Mělníku.
Gustav Dubský - Nakladatelství a knihkupectví v Českých Budějovicích, nakladatelství v Praze na Hradčanech.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »