Nejnovější heslo: A. B. Kohout

Beletristické nakladatelství v Praze

Působnost 1933–1938, 1947–1948
Alois Bohumil Kohout (* 1897 Krucemburk, † 1977 Praha) pocházel z rodiny tkalce, absolvoval měšťanku a dvouletou obchodní školu. Odešel do Prahy, kde od 1923 pracoval jako nakladatelský redaktor ve firmách Sfinx (1923–1933), L. Mazáč (1934–1945), Nová osvěta (1946) a Družstevní práce (od 1948). V rámci svého redakčního působení též navrhoval typografické úpravy...

pokračování...

Předchozí novinky

Družina čsl. legionářů - Nakladatelství legionářské publicistiky a beletrie v Praze; knihtiskárna.
Česká beletrie - Nakladatelství původní i přeložené beletrie a publicistiky v Praze-Dejvicích.
Vojtěch Hrách - Nakladatelství beletrie a jazykových příruček v Praze; knihkupectví.
František Černovský - Beletristické nakladatelství v Brně, knihkupectví v Brně a v Kutné Hoře.
J. Theissig / J. Těšík - Nakladatelství odborných příruček v Lutíně a v Hranicích; knihkupectví v Hranicích.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »