Nejnovější heslo: L. K. Žižka

Nakladatelství knihkupeckých příruček, kulturní publicistiky a beletrie v Praze; knihkupectví

Nakladatelská působnost 1902–1916, 1921–1947
Nakladatelství nesoustavně provozoval jako doplněk svého knihkupeckého zaměstnání i pedagogické a publikační činnosti Leoš Karel Žižka (* 1866 Praha, † 1969 Praha). Vyučil se 1881–1884 knihkupcem u pražské firmy Fr. A. Urbánek, kde pak byl zaměstnán do 1891, naposledy jako obchodvedoucí. 1891–1895 pracoval v knihkupectví a nakladatelství Jos. R. Vilímek, kde ro...

pokračování...

Předchozí novinky

Symposion, knihy nové doby - Edice soudobé původní i přeložené tvorby v Praze na Vinohradech.
Jaroslav Bursík - Nakladatelství map a naučných spisů v Praze na Vinohradech.
Vydavatelské sdružení Odkaz - Zájmové nakladatelské společenství v Praze .
B. Kraft - Nakladatelství přeložené beletrie; knihkupectví v Praze na Vyšehradě a v Nuslích.
Václav Vetterl - Knihtiskárna s nepatrnou nakladatelskou produkcí v Písku; vydavatelství periodik, knihkupectví.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »