Nejnovější heslo: Všestudentský spolek Jihočeští akademici (VSJA)

Studentský spolek s příležitostnou nakladatelskou produkcí v Písku

Nakladatelská působnost (1927) 1940–1945
Všestudentský spolek Jihočeští akademici (původně Jihočeští akademikové), zkratka VSJA, sdružoval písecké vysokoškoláky i studenty nejvyšších ročníků píseckých středních škol. Založen byl pravděpodobně 1927 a aktivně působil s proměnlivou intenzitou do 1941. Podle stanov, které spolek přijal 1931 z iniciativy tehdejšího předsedy Jaroslava Štěrby, bylo jeho účelem „sdružiti stude...

pokračování...

Předchozí novinky

Ferdinand Holas - Nakladatelství soudobé přeložené beletrie v Praze na Vinohradech.
V. Jedlička, nást. Ant. Neumann - Nakladatelství drobných hudebnin a původní beletrie v Praze na Vinohradech; knihkupectví.
Josef Springer - Nakladatelství naučných spisů a hudebnin v Praze; knihkupectví.
Fr. Podhajský - Regionální nakladatelství v Písku; knihkupectví, knihtiskárna.
Theodor Kopecký - Regionální nakladatelství v Písku; knihkupectví, knihtiskárna.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »