Nejnovější heslo: V. Steinhauser

Knihkupectví s českou a německou nakladatelskou produkcí v Plzni; knihtiskárna

Nakladatelská působnost 1869–1932
Wendelin Steinhauser (*1845 ?, † 1885 Plzeň) byl nejprve zaměstnán u pražských firem I. L. Kober a H. Carl J. Satow. 1867 získal knihkupeckou koncesi pro Plzeň a v létě 1868 spoluzaložil knihkupectví a nakladatelství Steinhauser & Korb. Asi 1871 se osamostatnil a 1880 podnik rozšířil o tiskárnu D. Humpoletze. Pro českou a německou klientelu firma užívala odlišné označe...

pokračování...

Předchozí novinky

Národní knihtiskárna - Nakladatelství a knihkupectví při knihtiskárně v Moravském Krumlově, knihtiskárna s nakladatelskou produkcí v Dolních Kounicích.
Volnost - Komunistické nakladatelství v Plzni, knihkupectví.
Rudolf Šimek - Beletristické nakladatelství při knihkupectví v Praze-Holešovicích.
V. Horák a spol. - Protestantské nakladatelství při knihtiskárně v Praze.
Vydavatelstvo Knihovny - Nakladatelství beletrie a publicistiky v Praze-Bubenči.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »