Nejnovější heslo: Jaroslav Bursík

Nakladatelství map a naučných spisů v Praze na Vinohradech

Působnost 1902–1904
Jaroslav Bursík (* 1859 Praha, † 1936 Praha) se vyučil knihkupcem u pražské německé firmy J. G. Calve a další odborné zkušenosti získal ve Vídni, v Německu a ve Švýcarsku. 1884 založil v Praze s Františkem Kohoutem knihkupectví a nakladatelství Bursík a Kohout (> LČL 1, s. 341–342), které převzalo knihkupectví firmy J. Otto. Počátkem ledna 1894 z podniku vyst...

pokračování...

Předchozí novinky

Vydavatelské sdružení Odkaz - Zájmové nakladatelské společenství v Praze .
B. Kraft - Nakladatelství přeložené beletrie; knihkupectví v Praze na Vyšehradě a v Nuslích.
Václav Vetterl - Knihtiskárna s nepatrnou nakladatelskou produkcí v Písku; vydavatelství periodik, knihkupectví.
Kramář a Procházka - Nakladatelství při tiskárně v Olomouci.
Alois R. Lauermann - Beletristické nakladatelství při knihtiskárně v Praze.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »