Nejnovější heslo: Veleslavín (Slaný)

Nakladatelství při knihtiskárně ve Slaném

Nakladatelská působnost 1925–1930
Nově ustavené Tiskařské a nakladatelské družstvo Veleslavín, spol. s r. o., jehož hlavním podílníkem byl národněsocialistický politik Josef V. Klečák, koupilo 1924 slánskou knihtiskárnu Františka Hermana, k níž připojilo vybavení uzavřené tiskárny Františka Jeřábka. Firmu vedl do 1931 faktor František Franz, který si opatřil tiskařskou koncesi na své jméno. 1929 tiskárna přesídlila do vlas...

pokračování...

Předchozí novinky

Fr. Flanderka - Nakladatelství beletrie a publicistiky v Praze.
Vladimír Diviš - Nakladatelství bibliofilií v Horní Vsi u Horní Cerekve.
Jaromír Šedivý - Nakladatelství bibliofilií v Černově u Horní Cerekve.
Josef Matoušek - Regionální nakladatelství při knihkupectví v Táboře.
Spolek mladých literátů a umělců - Marginální literární spolek s nakladatelskou produkcí v Praze.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »