Nejnovější heslo: J. Theissig / J. Těšík

Působnost 1937–1948
Jindřich Theissig (* 1905 Brno, † ? ?) se po měšťanské škole vyučil 1919–1922 knihkupcem u brněnské firmy A. Píša. Zaměstnán byl střídavě v knihkupectvích (Fr. J. Balatka v Holešově, Jindřich Bačkovský v Praze) a v jiných podnicích (Baťa ve Zlíně, J. Pouchlý v Hodoníně), později jako úředník v závodech Sigmund Pumpy a Chema v Lutíně. Na nakladatel...

pokračování...

Předchozí novinky

Havel a Seifert - Nakladatelství oddechové překladové beletrie v Praze .
A. Varhaníková - Nakladatelství knih a hudebnin v Praze na Pankráci; knihkupectví.
A. Perout - Regionální nakladatelství v Moravské Ostravě; knihkupectví.
Ratibor Vodseďálek - Knihkupectví v Roudnici nad Labem a v Lovosicích.
Karel Veselý - Nakladatelství při knihtiskárně v Chotěboři; knihkupectví.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »