Nejnovější heslo: Vojtěch Hrách

Nakladatelství beletrie a jazykových příruček v Praze; knihkupectví

Nakladatelská působnost 1935–1948
Vojtěch Hrách (* 1901 Praha, † 1951 ?) se po 4 třídách reálky vyučil 1917–1920 knihkupcem u firmy Jos. R. Vilímek (1918–1920 absolvoval pokračovací knihkupeckou školu). Pak byl do konce 1931 knihkupeckým zaměstnancem, nejdéle u firem Československý kompas a Julius Albert. Již 1930 si opatřil knihkupeckou koncesi a v lednu 1932 založil v Praze na Vinohradec...

pokračování...

Předchozí novinky

František Černovský - Beletristické nakladatelství v Brně, knihkupectví v Brně a v Kutné Hoře.
J. Theissig / J. Těšík - Nakladatelství odborných příruček v Lutíně a v Hranicích; knihkupectví v Hranicích.
Havel a Seifert - Nakladatelství oddechové překladové beletrie v Praze.
A. Varhaníková - Nakladatelství knih a hudebnin v Praze na Pankráci; knihkupectví.
A. Perout - Regionální nakladatelství v Moravské Ostravě; knihkupectví.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »