Brněnské knižní nakladatelství

Nakladatelství současné beletrie a odborné publicistiky v Brně

Působnost 1928–1931

Zapsané společenstvo s ručením obmezeným Brněnské knižní nakladatelství (zprvu jen Brněnské nakladatelství) založili spisovatelé a legionáři (zjištěni Viktor Kamil Jeřábek, Stanislav Cyliak, Adolf Emil Vašek, Jan Trňáček, Metoděj Kotásek a Ferdinand Pražský) s hlavním programem vydávat práce jeho členů. Jednatelem společenstva byl majitel knihtiskárny ve Slavkově u Brna Josef Šimek, který zajišťoval i tisk a administraci publikací.

Vyšlo cca 13 titulů. – Autoři i další spolupracovníci nakladatelství byli svým působením či původem spjati s brněnským regionem. Odbornou publicistikou přispěli konstruktér dřevěného nábytku a návrhář interiérů Vojtěch Wonka (návod k účelnému zařízení bytu) a kulturní historik Adolf Emil Vašek (dokumentární životopis Leoše Janáčka). V původní beletrii se představili Edvard Cenek vědecko-fantastickou dystopií a Věra Vášová autobiografickou prózou. Soubory povídek s převahou sociální tematiky zařadili A. B. Matulík, Viktor Kamil Jeřábek, Metoděj Kotásek pod pseud. M. K. Robuš a Bedřich Golombek, epickou báseň k svatováclavskému jubileu Stanislav Cyliak. Pro nejmenší děti vyšlo souborné vydání obrázkového seriálu z Lidových novin (kresby Ondřeje Sekory s verši Edvarda Valenty). Beletrizované zápisky z bojů ruských legií doplněné o dobové dokumenty a vzpomínky účastníků anabáze publikoval Ferdinand Pražský pod pseudonymem. F. I. Pražský-Slavkovský. Produkci nakladatelství uzavřel román o sovětské společnosti 20. let od Georgije Nikiforova v překladu ruského legionáře Fráni Ptašinského. Odpovědným redaktorem nakladatelského měsíčníku Zprávy – BN – noviny (vyšlo jen 1. číslo 1. ročníku 15. 12. 1930) byl Edvard Cenek. – Stylově různorodé obálky (ornamenty, fotomontáže, kresby, karikatury) navrhoval V. (Vilém?) Pečínka, ilustracemi ojediněle přispěl František Myslivec, dřevorytem Jaroslav Dobrovolský. Knihy tiskla firma Jos. Šimek ve Slavkově u Brna.

Dokumentace: Zprávy – BN – noviny (1930, nakl. časopis).

Literatura a prameny: Kdo je to Brněnské knižní nakladatelství?, Zprávy – BN – noviny 1, 1930, č. 1, s. 6.

Související osobnosti

Působiště

Brno

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 25.09.2023 10:41