Karel Brož

Nakladatelství původní beletrie a publicistiky v Praze-Podolí

Působnost 1941–1942, 1948

Karel Brož (* 1896 Podmokly nad Labem, dnes Děčín-Podmokly, † ? ?) vystudoval nižší reálku a 1915 se vyučil v pražském knihkupectví Fr. Jiroušek (1912–1914 absolvoval knihkupeckou pokračovací školu). Později byl zaměstnán u firem Plamja a Čin. 1940 získal knihkupeckou a nakladatelskou koncesi a 1941–1942 provozoval vlastní Brožovo nakladatelství a knihkupectví. Souběžně však byl pravděpodobně stále zaměstnán a 1946 pronajal svou koncesi Václavu Škubalovi. Ten na ni krátce vedl firmu V. Škubal, resp. Škubal a spol., již 1947 si však opatřil vlastní koncesi pro nástupnickou firmu Škubal a Machajdík. Karel Brož obnovil nakladatelství pod svým jménem v úzké součinnosti s uměleckým spolkem Socialistická výtvarná fronta (1945–1948), již koncem 1948 však činnost ukončil.

Celkem vyšly cca 4 tituly. – Brožova edice (1941) přinesla jen dva současné romány (František Vlach, Marie Žďárská-Strejčková) s výzdobou Rudolfa Švába. Jediným zjištěným titulem edice S. V. F (1948, red. Jaroslav Hošek), kterou v obnoveném nakladatelství redakčně i výtvarně připravovali členové Socialistické výtvarné fronty, jsou stati Emila Filly O výtvarném umění s grafickou účastí Františka Tichého. (Nevydány zůstaly mj. ohlašované vzpomínky pařížského obchodníka s obrazy Pierra Loeba v grafickém řešení Zdeňka Sklenáře.) Samostatně vyšel výbor milostných veršů Stanislava K. Neumanna s litografiemi dalšího člena spolku Čeňka Pražáka. – Knížky tiskly firmy Jiří Jelen v Mělníku a pražská Grafia, po 1945 Svoboda v Českém Těšíně.

 

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 05.05.2015 09:53