Brožík & Janke

Knihtiskárna s nepatrnou nakladatelskou produkcí v Praze

Nakladatelská působnost 1880–1882

Syn hamerníka a kotláře a starší bratr malíře Václava Brožíka František Brožík (* 1844 Nová Huť, dnes Dýšina – Nová Huť, † 1887 Praha) se vyučil sazečem v pražské tiskárně Antonín Renn a pracoval v několika firmách (mj. jako faktor v tiskárně I. L. Kober). Pak působil mimo Prahu, 1875–1879 jako faktor v Uherské Skalici (dnes Skalica, Slovensko). Po návratu do Prahy převzal 1879 tiskárnu Karla Manna na Starém Městě a vedl ji pod názvem Fr. Brožík a spol., od 1881 Brožík & Janke. Jeho společníkem se stal východočeský regionální novinář, ochotník a autor divadelních her František Josef Janke (* 1848 Dvůr Králové nad Labem, † 1888 Hradec Králové). Tiskárna však neprosperovala a v létě 1882 ji z konkurzní podstaty zakoupil velkoobchodník papírem Alois Wiesner. František Brožík pokračoval v nové firmě (působila krátce pod názvem K. Wiesner a spol., pak Alois Wiesner) jako vedoucí tiskárny a redaktor nakladatelství, F. J. Janke přijal místo korektora v knihtiskárně Jos. Mikuláš a  spol. a později odešel do Hradce Králové.

Vyšly cca 3 tituly. – V říjnu 1880 převzal František Brožík z nakladatelství Fr. A. Urbánek do nákladu své tiskárny 2. ročník národně a slovansky orientovaného zábavného a vzdělávacího časopisu Ruch (vydával a redigoval jej v té době František Chalupa), od 3. ročníku (1881) zvětšil jeho formát a obsah rozšířil o výtvarnou složku, zejména o komentované ukázky prací Václava Brožíka. Časopis přečkal zánik tiskárny (v době konkurzního řízení byl formálně jeho majitelem nejstarší z bratrů, strojvůdce Josef Brožík) a František Brožík jej 1882 (v průběhu 4. ročníku) přenesl do nového podniku, kde pak dále vycházel do konce 1888. Naproti tomu „sbírka dramatických spisů pro česká divadla prakticky upravených“ Divadelní knihovna (1882, red. František Josef Janke) přes slibný start (František Ferdinand Šamberk, Alexandre Dumas syn) zanikla s firmou Brožík & Janke.

Literatura a prameny: Časopis náš ztratil svého horlivého a neunavného redaktora..., Ruch 9, 1887, s.79–80; František Chalupa: František Brožík..., Rozhledy literární 1, 1887/1888, s. 323–324.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Heslo bylo naposledy změněno 06.12.2013 11:42