Bačkovský a Hach

Nakladatelství populárních příruček v Praze; knihkupectví

Nakladatelská působnost 1919–1925

Syn knihkupce a nakladatele Františka Bačkovského Jaroslav Bačkovský (* 1885 Král. Vinohrady, dnes Praha-Vinohrady, † 1948 Praha) vystudoval nižší reálné gymnázium a 1901–1919 pracoval v otcově závodě (1910–1912 absolvoval pokračovací knihkupeckou školu). Josef Hach (* 1887 ?, † 1933 Praha) se vyučil knihkupcem u firmy Jaroslav Burian v Písku, kde pak byl zaměstnán do 1911. 1912–1918 působil ve firmě Dr. Frant. Bačkovský jako účetní. 1919 oba ustavili veřejnou obchodní společnost Slovanské knihkupectví, nakladatelství a antikvariát (Bačkovský a Hach). Při dělení firmy Dr. Frant. Bačkovský převzali z původního závodu nakladatelství a novou firmu provozovali na koncesi po Janu Liebichovi, kterou jim v rámci vypořádání dědictví přenechal Jindřich Bačkovský. 1927 Josef Hach ze společnosti vystoupil a jejím jediným majitelem zůstal Jaroslav Bačkovský. Firma, uváděná často pod zkráceným názvem Bačkovský a Hach, ohlásila téhož roku tzv. vyrovnání s věřiteli a v polovině 30. let výrazně omezila činnost pro majitelovu oční chorobu. Na jejím vedení po odchodu Josefa Hacha spolupracovala majitelova manželka Marie Bačkovská (roz. Dutková, * 1886 Běstvina u Čáslavi, † ? ?), absolventka měšťanské školy a učitelských kurzů, která 1911–1913 pracovala jako pěstounka u české rodiny v Charbinu (Mandžusko). Po smrti Jaroslava Bačkovského 1948 převzala závod a do jeho likvidace 1949 jej krátce vedla vdovským právem. – Josef Hach získal po osamostatnění 1927 knihkupeckou koncesi a na Vinohradech koupil knihkupectví po Bohumilu Špinkovi, kterou převedl na své jméno. Postupně se dostal do těžkých finančních potíží a v prosinci 1933 dobrovolně ukončil život. Koncesi na účet nezletilých dětí Josefa Hacha pak provozoval Jindřich Bačkovský do 1937, kdy ji přenechal své dceři Ludmile Bačkovské.

Vyšlo cca 50 titulů. – Firma těžila především z převzatých zásob nakladatelství Dr. Frant. Bačkovský. Jako svou produkci nabízela  obálková vydání skladovaných titulů a dotiskovala nová vydání rozebraných svazků edic Dra Bačkovského Národní knihovna česká a Dra Bačkovského slovníčky cizích řečí (později s obálkovým názvem Dra Bačkovského slovníčky cizích řečí Globus) i populárních jazykových učebnic  Františka Vymazala „snadno a rychle". Jediná původní edice Knížky rychlého poučení (1921–1925) se zaměřila na pomůcky pro měšťanské a střední školy. Zeměpisnými přehledy přispěl Rudolf Bačkovský, historickou statí Josef Prokeš, učebnicemi kreslení Karel Wellner a Jan Kamelský, přehledem škol a zkušebních předpisů František Švadlenka a Ferdinand Bachtík a hospodyňskými příručkami Krista Kováříčková a nakladatelova manželka  Marie Bačkovská. Příručkovou a učebnicovou literaturu doplnilo bez zřetelného programu několik titulů původní i přeložené beletrie (především Hanuš Špolc, dále Čeněk Kalandra, Jaroslav František Urban, Kornel Makuszyński a Prosper Mérimée). – Na obálkách a výzdobě beletrie se podíleli Jozef Čejka, Václav Čutta, František Fišer a Artuš Scheiner, levný tisk zajišťovaly zejména tiskárny Dr. Ed. Grégr a syn v Praze a Jan Hruška v Písku.

Literatura a prameny: Ž. [L. K. Žižka]: Tragickou obětí neudržitelných poměrů knihkupeckých… [Nekrolog Josefa Hacha], Československý knihkupec 10, 1933, s. 417; J. Bačkovský zemřel, Knihkupec a nakladatel 10, 1948, s. 69.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 10.04.2021 18:33