Dobrá edice (Praha)

Nakladatelství původní poezie, esejistiky a hudební publicistiky v Praze

Působnost 1925–1930

Nakladatelství se stejnojmennou edicí založil koncem 1925 violoncellista a vyučený knihkupec Václav Čechák (* 1906 Praha, † 1975 Praha). Po roce převzal vydávání agilní hudební publicista a kritik Bedřich Bělohlávek (* 1902 Písek, † 1991 Deal, Velká Británie). Profil Dobré edice (1925–1930) formovaly přátelské kontakty obou nakladatelů. Kromě básní Bedřicha Bělohlávka a Josefa Trojana zde vyšly stati Zdeňka Nejedlého (1928 mimo edici též sborník k jeho padesátinám), eseje Josefa Bohuslava Foerstra a Otokara Březiny, románový pokus příbramského středoškolského profesora Antonína Šilhy (pseud. Jan Litava), operní libreto Otakara Jeremiáše a Jaroslava Marii a dva překlady z ukrajinštiny (Pavlo Tyčyna a Mychajlo Kocjubynskyj). Kmenovou autorkou nakladatelství však byla svými básněmi, překladem z ukrajinštiny a mimo edici i zhudebněnými písněmi (skladatel Otakar Zich) básnířka Olga Urbánková (pseud. Jan Jiří). Letáky Dobré edice (1926–1927, red. Bedřich Bělohlávek a Stanislav Roch) přinesly polemickou publicistiku Bedřicha Bělohlávka, Jana Litavy a Zdeňka Nejedlého. – Na výtvarné podobě tisků se zřejmě podíleli převážně přátelé (mj. operní pěvec Luděk Mandaus, Stanislav Roch), z profesionálů ojediněle Alois Chvála. Nakladatelskou značku navrhl Emanuel Losenický. – Komisionářem Dobré edice byl Rudolf Rejman, po jejím zániku 1930 převzalo některé tituly do své nabídky nakladatelství Helios (Miloslav Dolínek).

Bedřich Bělohlávek souběžně s edicí vydal vlastním nákladem publicistický časopis Kohout (vyšla jen 2 čísla 1929) a své básně Otevřené srdce (1927). Od 1940 byl v londýnském exilu, kde zůstal i po 1948 a pod pseudonymem John Brown napsal knihu o únorovém převratu Who´s next? (Kdo je příští na řadě?, London 1951). V Anglii působil jako hudební publicista v BBC a pracoval v knihkupectví, pak žil v jihoanglickém přímořském městečku Deal.

Výraznější nakladatelskou činnost rozvinul po odchodu z Dobré edice Václav Čechák, který vydal povídky Míly Neumana (1926), založil překladovou edici Delta (1927–1930) a 1932–1941 vydával drobnější díla světových klasiků (Giacomo Leopardi, Miguel de Cervantes y Saavedra, Heinrich von Kleist) a dokumenty z hudební historie (Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Bedřich Smetana, Richard Wagner aj.), některé s označením edice Archa. Usiloval o bibliofilskou úpravu, některé tisky vyzdobil Karel Svolinský. Přestože soustavnější nakladatelskou činnost se mu nepodařilo rozvinout, byl ve 30. letech, kdy byl bez zaměstnání a živil se kondicemi, stíhán pro neoprávněné vydávání. Od 1942 snad vedl knihkupectví Pražské akciové tiskárny, v 50. letech 20. století byl vedoucím knihkupectví v Praze.

Literatura a prameny: Zbyněk Samšuk: ...pak jeho osudy nejasné... [O B. Bělohlávkovi], Noviny 1, 1992, č. 124, s. 6.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 27.10.2015 20:30