Vichnar, Jindra

* 1896 Ostrava
† 1972 Praha
Vl. jm. Jindřich Vichnar; typograf, pracovník Průmyslové tiskárny v Praze.

Související nakladatelství