Ratibor Vodseďálek

Knihkupectví v Roudnici nad Labem a v Lovosicích

Nakladatelská působnost 1901, 1924–1931

Knihař a papírník Jan Vodseďálek (* ? ?, † 1929 Roudnice nad Labem) získal v prosinci 1890 koncesi pro antikvariát. Jeho syn Ratibor Vodseďálek (* 1889 ?, † ? ?) absolvoval po 3 letech měšťanky 1903–1906 tříletou výuční praxi u firmy Josef Hauf v Podmoklech (dnes Děčín-Podmokly) a pak byl 1906–1910 účetním uměleckého nakladatelství Dr. Trenkler & Co. v Lipsku-Stötteritzu. Knihkupeckou koncesi obdržel se zánikem otcovy omezené koncese v listopadu 1920. 1922–1936 provozoval též pobočku v Lovosicích, která působila pod názvem Severočeské menšinové knihkupectví. Roudnické knihkupectví zaniklo asi 1949.

Celkem vyšlo cca 9 titulů. – Jan Vodseďálek založil edici Literatura odborná (1901), v níž vyšla jen příručka pro pánské krejčí od Václava Toužimského. Ratibor Vodseďálek vydal v Roudnici cvičebnici zpěvu pro měšťanské školy, jejíž autor, učitel zpěvu Václav Svoboda, sestavil s Jindřichem Jindřichem jako doplněk album instruktivních skladeb pro klavír a harmonium. Průvodce po Roudnici a okolí napsal Vladimír Kobliska. Nákladem pobočky v Lovosicích vyšly humoristické povídky z Valašska od Jana Petruse. Pedagog a vlastivědný pracovník Jaroslav Rudolf Tesař byl autorem třídílné vlastivědy Litoměřicka (přírodní poměry a školství, pověsti a místopis) a turistického průvodce po kraji. – Tisk zajišťovaly nejprve Závod tiskařský a vydavatelský, později Hynek Jirka a Podřipská Grafia v Roudnici, Politika v Praze a Vrat. Kovářík v Terezíně.

Literatura a prameny: Historie a současnost podnikání na Litoměřicku, Roudnicku a Lovosicku (Žehušice 2009), s. 132.

Související osobnosti

Působiště

Roudnice nad Labem, Lovosice

Heslo bylo naposledy změněno 03.11.2022 20:58