Fr. Večeřa

Regionální nakladatelství v Jaroměři-Josefově; knihkupectví

Nakladatelská působnost 1926–1945

František Večeřa (* 1889 Komín, dnes Brno-Komín, † 1974 Brno) po absolvování nižšího gymnázia v Brně nastoupil do brněnského českého knihkupectví Joža Barvič, kde se vyučil a pracoval 1905–1909. Pak působil u firem Tomáš Pospíšil v Moravské Ostravě, I. L. Kober v Praze, Ferdinand Sukaný v Uherském Hradišti a Bratří Wltžkové v Brně. V září 1918 koupil v Josefově nad Metují (dnes Jaroměř-Josefov) od tehdejšího majitele Rudolfa Traxlera původně německé knihkupectví Ph. Traxler (založil je 1861 Philip Traxler a jeho pobočka v Rychnově nad Kněžnou z 1871 se stala základem pozdější firmy Karel Rathouský). Na koncesi Rudolfa Traxlera z 1884 vedl Večeřa josefovské knihkupectví do 1921, kdy získal knihkupeckou a nakladatelskou koncesi na své jméno. Účastnil se spolkového a společenského života v Josefově (Klub českých turistů, zpěvácký spolek Ples, Sokol), byl předsedou Místní osvětové komise, do města zval spisovatele a umělce k besedám a přednáškám. Po znárodnění knihkupectví zůstal do 1956 vedoucím prodejny národního podniku Kniha. 1957 odešel do důchodu a vrátil se do rodného Brna, kde se znovu zapojil do práce v oboru. Josefovské knihkupectví po restituci domu privatizoval a v září 1992 pod svým jménem otevřel Petr Traxler.

Vyšlo cca 7 titulů. – Především místní posádce byly určeny oboustranné jazykové slovníčky česko-maďarský a česko-německý „pro československé vojíny“ (sestavili Robert Zýma a Ferdinand Zeitz). Regionální historii obohatily dějiny Josefova (kronikář města Cyrill Štěrba), vlastivědné tituly rozšířil turistický průvodce po Jaroměři a okolí (autorsky se na něm podílel nakladatel spolu s Jaroslavem Těmínem a Maxem Ledererem, perokresbami přispěl Karel Votlučka). V české i slovenské mutaci vyšly výchovné příběhy pro nejmenší spojené s omalovánkami (František Teršl a malíř Karel Štěrba) a produkci nakladatelství uzavřelo bibliofilské vydání tragického milostného příběhu z Josefova Kátinka (Zdeněk Němeček s výzdobou Karla Müllera) jako úvodní a jediný svazek Edice milých autorů (1945). Nákladem firmy vycházely i pohlednice Josefova a Jaroměřska. – Na tisku se kromě regionálních tiskáren, především firmy Josef Doležal v Červeném Kostelci, podílela i pražská tiskárna Neuber, Pour a spol.

 

Literatura a prameny: Padesáti let..., Knihkupec a nakladatel 1, 1939, č. 47, s. 472; Jubileum dvaceti pěti let vlastního závodu..., Knihkupec a nakladatel 5, 1943, s. 149; Jiří Uhlíř: Nakladatelství a knihkupectví v Jaroměři a Josefově ve 20. století 12, Jaroměřické noviny 3, 1995, č. 12, s. 6.

Související osobnosti

Působiště

Jaroměř-Josefov

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 23.07.2021 11:37