Karel Rathouský

Knihkupectví a knihtiskárna s nepatrnou nakladatelskou produkcí v Rychnově nad Kněžnou

Nakladatelská působnost 1881–1924

Od 1871 působila v Rychnově nad Kněžnou pobočka josefovského knihkupectví Ph. Traxler. 1872 ji koupil a osamostatnil Josef Rathouský, který 1874 založil ještě filiální knihkupectví v Kostelci nad Orlicí. (Kosteleckou pobočku později koupil a 1911 převedl na své jméno její obchodvedoucí, majitel obchodu se smíšeným zbožím Vincenc Albert; *1848, † 1928.) Koncem 1875 převzal celý podnik Josefův bratr Karel Rathouský starší (* 1854 Semechnice, † 1910 Rychnov nad Kněžnou) a 1879 připojil k rychnovskému knihkupectví knihtiskárnu. Karel Rathouský se intenzivně účastnil politického, spolkového i společenského života v Rychnově (spoluzakládal Sokol, působil v Občanské besedě, v Okrašlovacím spolku, podílel se na vedení Občanské záložny a na správě města, spolu s advokátem Josefem Kalisem inicioval zvelebení letoviska Studánka). 1886 založil konzervativní politický týdeník Posel z Podhoří, který vycházel až do 1945. Karel Rathouský mladší (* 1882 Rychnov nad Kněžnou, † 1949 Rychnov nad Kněžnou) absolvoval nižší gymnázium a pravděpodobně se vyučil u otce. Od 1907 podnik vedl a 1909 se stal i jeho majitelem a koncesionářem. Stejně jako jeho otec se zapojil do veřejného života v Rychnově (1931–1938 byl starostou města). 1949 převzalo knihkupectví Karel Rathouský družstvo Kniha lidu, firemní tiskárna byla znárodněna počátkem 50. let 20. století.

Vyšlo cca 13 titulů. – Nakladatelské ambice firmy v 80. a 90. letech 19. století naznačují tři latinské spisy Jana Amose Komenského v překladu středoškolského pedagoga Josefa Šmahy, básnická prvotina Augustina Eugena Mužíka a román Julese Verna Číňanovy nehody v Číně (pod pseudonymem J. T-ý jej přeložil tehdejší redaktor Posla z Podhoří Pavel J. Šulc). Drobný příspěvek k rukopisným bojům přinesla polemika s T. G Masarykem (gymnaziální profesor Tomáš Planský), převzatá z Posla z Podhoří. Regionální autoři dále přispěli osvětovou přednáškou (učitel František Trojan), historickými povídkami (kněz František Jiří Košťál), učebnicí náboženství (katecheta Leopold Valerian Guggenberger) a cestopisnými zápisky (advokát Josef Kalis). Karel Rathouský mladší se k nakladatelství vrátil po delší přestávce až v 10. letech 20. století turistickým průvodcem po Rychnovsku (Čeněk Chyský) a školním zpěvníkem. Nakladatelství uzavřel 1924 obsáhlými dějinami Rychnova nad Kněžnou (učitel Antonín Svoboda a jiní). Spolu s knížkami svého nákladu firma Karel Rathouský tiskla a distribuovala i další regionální tituly (verše, divadelní hry pro ochotníky, školní almanachy, odborné učebnice), které však vycházely vlastním nákladem autorů či institucí.

 

Literatura a prameny: Úmrtí [K. Rathouského st.], Posel z Podhoří 25, 1910, č. 20, s. 2; Gd [Jan Gotthard]: Tři šedesátníci… [mj. o K. Rathouském ml.], Knihkupec a nakladatel 4, 1942, s. 189; (J. J.) [Josef Juza]: Rathouský Karel, in Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou (2., doplněné, rozšířené a upravené vyd., Rychnov nad Kněžnou 2001), s. 254–255.

Související osobnosti

Působiště

Rychnov nad Kněžnou

Heslo bylo naposledy změněno 23.07.2021 11:38