Rudolf Rupp

Knihtiskárna a knihkupectví s nepatrnou nakladatelskou produkcí v Pelhřimově

Nakladatelská působnost 1880–1910

Syn majitele litografického závodu a knihaře Františka Ruppa Rudolf Rupp (* 1850 Pelhřimov, † 1937 asi Pelhřimov) prošel praxí v litografických závodech ve Vídni a po návratu do Pelhřimova získal 1876 knihtiskařskou a 1877 knihkupeckou koncesi. Působil rovněž ve správě města, v ředitelství městské spořitelny, ve vedení Měšťanského pivovaru a zasloužil se o postavení hotelu Slávie 1913.

Vyšlo cca 20 titulů. – Po otevření knihkupectví 1880 Rupp sporadicky vydával drobnější publikace pro místní potřebu (verše pro děti, zpěvník, právní předpisy, školní pomůcky, turistické průvodce). 1900 vydal mariánská kázání pelhřimovského kaplana Františka Bernarda Vaňka a od 1902 se stal nakladatelem i tiskařem homiletického časopisu Kazatelna, který Vaněk v Pelhřimově založil a redigoval. Zprvu byl Rupp nakladatelem i přidružené edice Příloha Kazatelny (1903–1910, red. F. B. Vaněk), která časopis doplňovala již od jeho 1. ročníku zpravidla jedním svazkem různého rozsahu ročně (převážně kázání v ní kromě redaktora Kazatelny publikovali Antonín Thein, Bedřich Konařík-Bečvan, Jan Hudeček, Jan Ptáček a Antonín Melka). Později však zřejmě některé svazky edice, tištěné mimo Pelhřimov (u firem Družstvo knihtiskárny v Hranicích a Alois Wiesner v Praze), vycházely nákladem Vaňkovým.

1911 prodal Rupp tiskárnu i knihkupectví Emilu Špronglovi, který v průběhu 9. ročníku převzal i tisk a náklad Kazatelny, v intencích svého předchůdce se podílel na vydávání edice Příloha Kazatelny a na rozdíl od něho rozvinul i významnou samostatnou nakladatelskou činnost.

Literatura a prameny: 85. narozeniny R. Ruppa, měšťana pelhřimovského, Týdeník z Českomoravské vysočiny 17, 1935, č. 15, s. 1–2; Hana Kábová, in Bedřich Kocman a Nová tiskárna Pelhřimov (Praha – Pelhřimov 2007), s. 22.

Související osobnosti

Působiště

Pelhřimov

Heslo bylo naposledy změněno 30.06.2021 23:15