Ametyst

Edice polobibliofilských tisků v Praze

Působnost 1923–1925

Založil a řídil ji Jan Beránek (* 1886 ?, † 1975 ?), údajně zaměstnaný jako účetní v nakladatelstvích Jos. R. Vilímek a Československý spisovatel. Přeložil několik titulů pro nakladatelství Ladislav Kuncíř a Vyšehrad. Byl členem Spolku českých bibliofilů.

Vyšlo cca 7 titulů. – V edici Ametyst (1923–1925) vydal po dvou dílech Jaroslava Durycha a Růženy Jesenské a dva překlady z francouzštiny. Na výzdobě se podíleli V. H. Brunner, Jan Konůpek, Stanislav Kulhánek a Jaroslav Mařík. – Knížky v nákladu 250–1000 výtisků s přednostními výtisky tiskly postupně Průmyslová tiskárna (graficky upravoval Method Kaláb) a Jaroslav Šnajdr, expedovali je knihaři Antonín Tvrdý a Ludvík Bradáč.

Další údaje nebyly zjištěny. Není patrná souvislost s průvodci Panorama kostelů a církevních památek (7 sv.), které 1941 vydávaly Českomoravské propagační podniky J. Beránek.

Literatura a prameny: -al [Václav Šmejkal]: V dubnu 1975...[Zpráva o úmrtí], Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze, 1975, č. 4, s. 4.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 26.02.2016 23:13

A