Ametyst

Edice polobibliofilských tisků v Praze

Působnost 1923–1925

Edici založil a vydával Jan Beránek (* 1886 ?, † 1975 ?), údajně zaměstnaný jako účetní v nakladatelstvích Jos. R. Vilímek a Československý spisovatel. Přeložil několik titulů pro nakladatelství Ladislav Kuncíř a Vyšehrad. Byl členem Spolku českých bibliofilů.

Vyšlo cca 6 titulů. – Edice Ametyst (1923–1925) přinesla po dvou titulech Jaroslava Durycha a Růženy Jesenské a dva překlady z francouzštiny (starofrancouzská hra Fraška o kádi; abbé Lacuria: Život Beethovenův). – Na výzdobě se podíleli V. H. Brunner, Jan Konůpek, Stanislav Kulhánek a Jaroslav Mařík. Knížky v nákladu 250–1000 výtisků (zčásti přednostních pro bibliofily) tiskly postupně Průmyslová tiskárna (graficky upravovali Method Kaláb a Jindra Vichnar) a Jaroslav Šnajdr, expedovali je knihaři Antonín Tvrdý a Ludvík Bradáč.

Další údaje nebyly zjištěny. Není patrná souvislost s průvodci Panorama kostelů a církevních památek (1941), které vydávaly Českomoravské propagační podniky J. Beránek v Praze.

Literatura a prameny: -al [Václav Šmejkal]: V dubnu 1975...[Zpráva o úmrtí], Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze, 1975, č. 4, s. 4.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 23.03.2022 18:24

A