Atlas

Nakladatelství beletrie, publicistiky, katolické věrouky, pragensií a právních a hospodyňských příruček v Praze; knihkupectví

Nakladatelská působnost 1920–1949

Společnost s ručením obmezeným Atlas působila od 1919; prvými společníky byli Eduard Nessel (* 1881 Praha, † ? ?) jako jednatel, dále JUDr. Josef Ort a Marie Ortová. Zprvu převážně knihkupecká firma s nepatrnou nakladatelskou činností (od 1920) se výrazněji rozvinula až koncem 30. let 20. století, kdy předsedou společnosti byl vedoucí funkcionář tiskových podniků Československé strany lidové a nakladatelství Kvádr Jindřich Hatlák (* 1886 Nové Benátky nad Jizerou, † 1970 Praha). 1946–1947 byl vedoucím redaktorem nakladatelství Jaroslav Janouch.

Vyšlo cca 60 titulů. – Atraktivní ediční program Atlasu se pokusil formovat na přelomu 30. a 40. organizátor katolických tiskových podniků, architekt a nakladatel Rudolf Mikuta. Profilové edice literatury faktu Životopisy vynikajících postav (Fjodora Ivanoviče Šaljapina a generála Franka, 1938–1939), Zrcadlo světa (1938; Curt Riess: Neznámý Hollywood) ani beletristické Dětské knihy Atlasu (1939) však za německé okupace nepokračovaly a u jediného svazku (komentovaný překlad Norimberských zákonů) zůstala i edice Hitlerovy zákony (1939). Mimo edice vycházely bez zřetelného programu původní (zejm. Helena Dvořáková, dále mj. Marie Hollerová, Jova Patočková) i přeložené prózy pro ženy, kuchařky a domácí příručky. Beletristickou sešitovou edici časopiseckého typu Čtení pro ženy (1939–1944) redigovala Vlasta Sísová. Od konce války rozšířila spektrum kulturněhistorická pragensia (Antonín Novotný), po 1945 politická publicistika (Helena Koželuhová) a náboženské úvahy jak v edici Duchovní vinice (1947–1948; autoři Konstantin Miklík a Bedřich Vašek), tak mimo řady (válečné projevy kanovníka Bohumila Staška a papeže Pia XII). Beletristická produkce pokračovala mj. prózou Václava Kaplického, detektivkami Evy Hertlové (pseud. Birdie May) a Heleny Koželuhové a novými vydáními próz Josefa Knapa a Sonji Špálové. – Grafickou úpravu řídil sochař Miroslav Šelbický, na ilustracích a výzdobě knih se nejvýrazněji podílel Vojtěch Kubašta, dále spolupracovali Josef Novák, František Procházka, Josef Liesler, Jan Konůpek, Richard Lander aj.

 

Dokumentace: Literární zpravodaj nakladatelství Atlas (nakl. časopis, 1938).

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 17.04.2017 17:33

A