K. Ausobský

Knihkupectví s nakladatelstvím školních učebnic a příruček v Českých Budějovicích

Nakladatelská působnost asi 1913–1949

Knihkupec Karel Ausobský st. (* 1881 Písek, † 1938 Praha), vyučený u Theodora Kopeckého v Písku, převzal po praxi v Praze a v Brně 1911 knihkupectví Karla Stieglmaiera (zprvu s označením K. Stieglmaiera nást. K. Ausobský). Agilně se účastnil profesních aktivit: 1925 se podílel na založení vydavatelského družstva českých knihkupců Osvěta, ve 20. letech spoluzakládal jihočeské knihkupecké grémium a pak působil jako jeho starosta (zemřel na služební cestě v Praze). Po jeho náhlé smrti převzal firmu syn a spolupracovník, absolvent obchodní akademie Karel Ausobský ml. (* 1912 České Budějovice, † 1944 Flossenbürg, Bavorsko), 1944 však byl zatčen a tr. zemřel v koncentračním táboře. Pak do konce války vedl firmu jako zmocněnec budějovický německý knihkupec a nakladatel Karl Kratochwil. 1945 ji převzala a do 1949 řídila matka posledního majitele Anna Ausobská (roz. Nováková; * 1878 ?, † ? ?).

Vyšlo cca 50 titulů. – V nakladatelské produkci Ausobský přímo navázal na svého předchůdce, vydávaje především (i v dalších vydáních) školní učebnice, zejména pro měšťanské a odborné školy, učitelské ústavy a obchodní akademie (cizojazyčnou obchodní korespondenci, jazykové učebnice a cvičebnice, učebnice občanské a právní nauky, kreslení, vlastivědy, čítanky, zpěvníky, kuchařské předpisy aj.). 1919 převzal zbytek nákladu Stieglmaierovy produkce a postupně rozšířil okruh autorů učebnic (Jan Adámek, Josef Julius David, Gustav Herbig, Anna Kofránková, Otakar Kunstovný, Josef Lexa, Zdeněk Louda, František Mejsnar, Anna Pelnářová, Emil Pitter, Václav Strnad Bohumil Tožička aj.). Pokusil se rovněž o edici školní četby Vzorné čtení jazyka francouzského (1920), která však, stejně jako pozdější pedagogická edice Nápravná výchova (1928) po 1. svazku nepokračovala. Jako propagátor turistiky vydal několik průvodců (autoři Václav Ambrož a Bohuslav Šindelář, Ladislav Švejcar). Rozvoj regionální vlastivědy podpořil zejména časopisem Jihočeský přehled (1926–1931, red. Josef Lomský s red. kruhem; 1930–1931 vycházel s přílohou Věstník Vlastivědné společnosti jihočeské), který zanikl za hospodářské krize. Ojedinělé tituly regionální beletrie (satira s motivy sci-fi Václava Řepy Svědomín, verše Františka Humlera Oknem žaláře...) doplnil za 2. světové války Karel Ausobský mladší (autoři mj. Václav Němec, Donát Šajner, Marie Matesová). Za jeho vedení rovněž nakladatelství vydávalo velkoryse koncipovaný "měsíčník pro školní výtvarnou výchovu" Kreslíme (1939–1942. redigovali Zdeněk Louda a Emil Pitter).

Dokumentace: Literární oznamovatel knihkupectví a nakladatelství K. Ausobského (nakl. věstník, 1924).

Literatura a prameny: Gd. [Jan Gotthard]: Abrahamoviny [Karla Ausobského st.], Československý knihkupec 8, 1931, s. 331–332; Za kol. Karlem Ausobským, Československý knihkupec 15, 1938, s. 25–26; Přemysl Plaček: Jak jsme před 15 lety začínali, Československý knihkupec 15, 1938, s. 58–59; Karel Ausobský ml., in Kniha a národ 1939–1945 (2004), s. 11.

Související osobnosti

Působiště

České Budějovice

Heslo bylo naposledy změněno 25.12.2018 21:13

A