K. Stieglmaier

Knihkupectví s nakladatelstvím učebnic a odborných příruček v Českých Budějovicích, pak nakladatelství v Praze a v Českých Budějovicích

Nakladatelská působnost 1907–1918

Karel Stieglmaier (* 1866 ?, † ? ?) koupil 1905 knihkupectví Gustava Dubského v Českých Budějovicích (zal. 1896) a 1907 zahájil vydávání odborných příruček a učebnic. 1911 prodal českobudějovické knihkupectví Karlu Ausobskému (ten je zprvu vedl pod firmou K. Stieglmaiera nást. K. Ausobský) a ponechal si jen nakladatelství, které přenesl do Prahy na Smíchov (zde vydával i pod jménem K. Stiegelmaier). Zřejmě pro problémy se získáním koncese pro Prahu (1916 si pronajal nakladatelskou koncesi Jana Liebicha) pokračoval v nakladatelské činnosti i v Českých Budějovicích, kde však již vydával obdobnou produkci rovněž Ausobský. 1919 Stiegelmaier nakladatelství uzavřel, prodal sklad firmě K. Ausobský a usadil se jako soukromník v Ratajích nad Sázavou.

Vyšlo cca 45 titulů. – Nakladatelskou činnost Stieglmaier zaměřil na učebnice pro odborné, měšťanské a střední školy (v řadě vydání a variant zejména německé cvičebnice, čítanky a slovníky Adolfa Tůmy, učebnice zpěvu a zpěvníky Bohuslava Jeremiáše a příručky obchodní korespondence Josefa Získala, dále chemické příručky Jana Matznera). V Českých Budějovicích založil edici výchovných brožur Rodinná knihovnička (1912) a zahájil vydávání Sebraných veršovaných prací středoškolského profesora Františka V. Zdráhala (1915–1916), v nichž pak pokračoval knihkupec a nakladatel Jan Svátek. V Praze se pokusil i o beletrii pro mládež (Nikolaj Garin: Ťomovo dětství, 1911) a založil edici německé školní četby Vzorné čtení jazyka německého (1915–1916).

Související osobnosti

Působiště

Praha, České Budějovice

Heslo bylo naposledy změněno 19.05.2019 17:50