Josef Svoboda (Praha-Vinohrady)

Nakladatelství v Praze na Vinohradech

Působnost 1902–1906

Josef Svoboda (životopisná data nebyla zjištěna) zahájil nakladatelskou činnost 1902 bez koncese jako tzv. soukromý nakladatel. Nakladatelskou koncesi si opatřil v září 1903 a pokračoval ve vydávání do 1906. Ještě 1910 jej uvádí pražský adresář jako nakladatele, 1913 podle gremiálního šetření již živnost neprovozoval a odstěhoval se neznámo kam. Zbytky nákladu některých jeho titulů doprodávala firma Vaněk a Votava.

Vyšlo cca 9 titulů. – Bez zřetelného edičního programu vydalo nakladatelství brožuru o Mikoláši Alšovi (Karel Domorázek pod pseud. K. D. Mráz), původní divadelní hry (Tekla Náhlovská, Břetislav Ludvík), populární poučení s směnkách (Augustin Jakubička) a spisek o Slovensku v duchu česko-slovenské vzájemnosti (Karel Kálal). Významnější položku produkce představil jen soubor drobných prací Kazimierze Przerwy-Tetmajera v překladu Karla Riegera. Knižní tituly doplnilo periodikum Hudební noviny mládeže (1905, od ledna do května vyšlo 5 čísel; pořádal „osvědčený praktik i pedagog hudební“ Č. Šrámek) s lidovými, vánočními i vlasteneckými písněmi a s úryvky z děl Bedřicha Smetany v úpravě pro housle. Činnost nakladatelství uzavřely cestopisné črty Jaroslava Marchy (1906, jen 1. díl). – Publikace vycházely v řemeslné typografické úpravě, ojedinělou původní obálku nakreslil Bořivoj Hnátek. Tisk zajištovaly postupně pražské firmy Alois Wiesner a Dr. Ed. Grégr a syn.

 

Dokumentace: Seznam (1906).

Související osobnosti

Působiště

Praha

Heslo bylo naposledy změněno 25.01.2020 23:08