Scala

Nakladatelství lidových divadelních her v Praze; knihkupectví, divadelní agentura

Nakladatelská působnost 1940–1948

Vladislav Iglauer (* 1909 Praha, † 1970 Praha), vyučený v knihkupectví Karel Rosendorf (1924–1926 absolvoval pokračovací knihkupeckou školu) a pak zaměstnaný v různých pražských firmách, založil 1940 nakladatelství (současně zřídil i divadelní agenturu), které vedl do 1947 pod svým jménem (též s názvem Divadelní a hudební nakladatelství Vladislav Iglauer), pak do 1948 krátce s názvem Scala. Po nucené likvidaci nakladatelství byl zaměstnán v pražském Dopravním podniku jako průvodčí tramvaje.

Vyšlo cca 40 titulů. – V edici s měnícím se názvem České i cizí divadelní a filmové hry, pak Česká a cizí dramatická tvorba, pak Malá česká scéna (1940–1948) vydával převážně soudobé původní veselohry, hry se zpěvy a operety (autoři mj. Jan Grmela, Marie Hanzalová-Semikinová, Emmerich Alois Hruška, Josef Kubík, Vendelín Josef Krýsa, J. L. Doudlebský, Viktor Nejedlý, Božena Rajská-Smolíková, Marie Šebková, Karel Zajíček) a dramatizace próz starších českých autorů (Václav Beneš Třebízský, Vítězslav Hálek, Jan Hýbl, Ignát Herrmann, Vilém Mrštík, Božena Němcová, A. V. Šmilovský). Díla téhož autorského okruhu, zastupovaná Iglauerovou divadelní agenturou, soustředila edice České divadelní rukopisy (1941–1946). – Knihy tiskl převážně Alois Koníček v Praze, agenturní texty rozmnožoval cyklostylem nakladatelův otec ve svém nakladatelství meteorologických příruček Vitrografie, po válce Andrej Novak v Bratislavě.

Literatura a prameny: ■ Osobní sdělení.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 19.06.2021 11:54