Spolek mladých literátů a umělců

Marginální literární spolek s nakladatelskou produkcí v Praze

Nakladatelská působnost 1928–1930

Spolek mladých literátů a umělců byl založen 3. 3. 1928 v pražské kavárně Union. Aktivně zřejmě působil jen 1928–1930, formálně zanikl 1939. Koncem 1928 měl asi 150 členů, postrádal však výrazné umělecké osobnosti (nejtalentovanější člen spolku Fráňa Kučera zemřel 1929). Rychle se proměňující výbor spolku postupně vedli Karel Kubát, Nataša Stinglová a Jaroslav Josef Balcárek, v neurčitém programu dominovalo odmítnutí levicové avantgardy, jmenovitě poetismu. Ihned po založení spolku začal vycházet měsíčník Forum (2 ročníky od března 1928 do října 1929, zanikl číslem 4/5 2. ročníku). Odpovědným redaktorem byl Karel Kubát, od č. 7 1. ročníku Viktor Palivec s redakčním kruhem, od 3. čísla (20. 6. 1929) 2. ročníku František Řezníček. Vydavatelem 1. ročníku byl nejprve grafolog a soudní referent František Flanderka (jeho manželka, básnířka Julie Flanderková se angažovala ve spolkových aktivitách), od č. 7 (září 1928) J. E. Novák. Majitelem a vydavatelem 2. ročníku byl přímo Spolek mladých literátů a umělců, administrátorem knihkupec a nakladatel Emil Hanf. V časopisu publikovali mj. Eda Weingart, Viktor Palivec, J. E. Novák, Josef Klačer, Václav Kůrka, F. B. Lahola, Ladislav Stehlík, Ladislav Dymeš, Karel Kubát, Jaroslav Podzimek, Nataša Stinglová, Karel Prach, Julie Flanderková, Věra Korábová, Vladimír Kolátor a Jaroslav Josef Balcárek, grafikami přispěli Géza Szóbel, František Gross, Rudolf Krajc a Jaro (Jaromír) Šedivý.

Vyšlo cca 5 titulů. – Při spolkovém časopisu Forum vznikla v polovině 1. ročníku přednostně pro tvorbu členů spolku stejnojmenná edice Forum (1928, red. Viktor Palivec), jejímž nakladatelem byl J. E. Novák, v té době i vydavatel časopisu. Postupně v ní publikovali sbírku veršů Viktor Palivec, sociální prózy Fráňa Kučera a dokumentární román o americké Češce a spolupracovnici Maffie Anně Chaloupkové Ladislav Vilímek. 1929 a 1930 pokračoval ve vydávání Spolek mladých literátů a umělců, jehož nákladem publikovali již mimo edici sbírku veršů Jaroslav Josef Balcárek a epickou báseň Vendelín Josef Krýza. Nevyšel ohlašovaný sborník nejmladšího umění ani cyklus grafických listů Jaro Šedivého, chystaný jako prémie. – Publikace postrádaly jednotné výtvarné řešení, na grafické úpravě a různorodé výzdobě se podíleli mj. Jaromír Šedivý, Karel Hojden a Vojtěch Fleissig. Knížky tiskly Pražská akciová tiskárna, Všetečka a spol. a Orbis v Praze, Ant. Pelz v Příbrami a Grafika v Plzni.

J. E. Novák po ukončení spolupráce se Spolkem mladých literátů a umělců založil edici Lomikel (1930) v níž vydal jen knižní prvotinu T. R. Fielda Kosočtverce na ohradách (uspořádal Karel Prach).

Literatura a prameny: Edice Forum [informace o edici a jejím programu], Forum 1, 1928, č. 4, s. 64; č. 7, s. 16:

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 16.05.2022 19:29