Slovácká knihtiskárna Karla Novotného

Regionální nakladatelství při stejnojmenné knihtiskárně v Uherském Hradišti

Nakladatelská působnost 1913–1928

Karel Novotný (* 1883 Slavětín u Litovle, † 1934 Uherské Hradiště) se vyučil sazečem v knihtiskárně F. Popelka v Poličce, pak pracoval v tiskárnách v Brně, kde navštěvoval večerní obchodní školu, v Holešově a naposled jako sazeč v Knížecí arcibiskupské tiskárně v Olomouci. Koncem 1906 koupil se společníkem Adámkem, strojmistrem v holešovské tiskárně Lambert Klabusay, od Františka Radouška knihtiskárnu v Uherském Hradišti a v lednu 1907 získal knihtiskařskou koncesi. Adámek ze společnosti po třech měsících vystoupil a Novotný pokračoval samostatně zprvu pod firmou Slovácká knihtiskárna Karla Novotného, později jen Karel Novotný. 1912 tiskárnu přestěhoval do vlastní novostavby a později při ní na několik let rozvinul i nakladatelství. Za 1. světové války byl mobilizován, z války se vrátil s podlomeným zdravím a začátkem prosince 1923 částečně ochrnul. Tiskárnu, která se postupně dostala do finančních potíží, po jeho smrti provozovala vdovským právem Božena Novotná. 1938 získal koncesi syn Svatopluk Novotný, který později převedl firmu na své jméno. Tiskárna byla zrušena po 1949.

Vyšlo cca 18 titulů. – Od počátku 1909 do konce 1915 Novotný s přestávkami vydával a redigoval „časopis věnovaný hospodářství na Slovácku“ Slovácký hospodář. Formálně nákladem časopisu vycházela a z jeho příspěvků zčásti těžila první a jediná edice nakladatelství Knihovna Slováckého hospodáře (1913–1915), v níž vyšly návody ke správě obce (účetní ředitel Antonín Novotný), chovatelská příručka (Karel Novotný) a slovácké povídky (Robert Žejglic). 1914 vydala tiskárna vzorník písem s kalendářem a přehledem dějin uherskohradišťského tiskařství. Ve svém dalším programu, opřeném o regionální autory z různých oborů, uvedla mj. dějiny bzeneckého vinařství (Josef Hanák), turistického a lázeňského průvodce (Karel Trpík, František Kretz), komentované právní předpisy (Bedřich Šimeček), instruktáž k hospodaření obce (Antonín Syrový), z beletrie osvobozenecké verše (Antonín Novotný pod pseud. A. N. – S. Šuminov), místní pověsti (Alois Ješek), slovácké humoresky (Otto Strachota, František Zýbal) a slovinské drama (Fran Ksaver Meško v překladu Antonína Horsáka). Nejvýznamnějším titulem nakladatelství byla topografie Uherského Hradiště (Bohumil Fišer), kterou ve 30. letech převzala a s novou obálkou jako svůj náklad prodávala firma A. Kiesswetter. Od prosince 1927 do listopadu 1928 vycházel v Novotného redakci „pro hotely kavárny a restaurace zdarma“ občasník Obchodní, průmyslový a reklamní zpravodaj s úvodníky Františka Kretze o otázkách reklamy. Nakladatelskou činnost tiskárny uzavřely verše Antonína L. (vl. jm. Aloise) Vojkůvky v edici Vzkříšení (1928), v níž pak autor pokračoval vlastním nákladem. – 1922 vydal Karel Novotný (šifra K. N.) formálně nákladem sekretariátu živnostenské strany svůj spisek o důležitosti učňovského vzdělávání.

Dokumentace: Seznam (1924).

Literatura a prameny: Koupě knihtiskárny, Veleslavín 34, 1906, č. 48, s. [3]; [Karel Novotný:] Dějiny knihtisku v Uh. Hradišti, in 100 let knihtisku v Uher. Hradišti (Uh. Hradiště 1914), s. 8–12; V. Pavlacký: 160 let knihtisku v Uherském Hradišti, Zpravodaj města Uherského Hradiště 13, 1975, č. 2, s. 9–10. ■ Státní okresní archiv Uherské Hradiště, fond AM UH III, inv. č. 556.

Související osobnosti

Působiště

Uherské Hradiště

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 09.03.2015 21:57