F. Strnadel a spol.

Nakladatelství naučných tematických kompendií v Praze

Působnost 1922–1948

František Strnadel (* 1883 Hranice na Moravě, † 1953 Praha; pohřben je na Olšanských hřbitovech) vystudoval nižší gymnázium a nastoupil do knihkupectví R. Forster v Hranicích. Učení dokončil u plzeňské firmy V. Steinhauser, později byl zaměstnán ve Vídni a v Praze (opakovaně u německé firmy J. G. Calve). Po vojenské službě 1915–1919 získal 1921 knihkupeckou koncesi a počátkem 1922 založil v Praze komanditní společnost F. Strnadel a spol. (v německém znění F. Strnadel & Co.). Jako jeho společník a prokurista firmy, zprvu prezentované jako „cestovní knihkupectví a nakladatelství“, byl zapsán obchodník Bedřich Maack, jímž byl pravděpodobně Friedrich Maack, majitel stejnojmenného nakladatelství v Lipsku-Wahrenu. Úzká spolupráce obou podniků, založená především na vydávání a šíření naučných tematických kompendií pro široké publikum, pokračovala asi do počátku 30. let. 1936 převzal Strnadel aktiva i pasiva likvidovaného nakladatelství Josef Zeibrdlich, jehož majitel přistoupil do firmy jako tichý společník. Distribuce publikací probíhala zprvu především prostřednictvím firemních obchodních zástupců přímým odběratelům. Do standardního knihkupeckého prodeje se dostaly až poválečné tituly nakladatelství.

Vyšlo cca 12 titulů. – První distribuované publikace, lékařská kompendia Der Arzt im Hause (red. M. Kann) a Ratgeber in gefunden und kranken Tagen (red. F. König), pražská firma převzala z produkce lipského nakladatelství Friedrich Maack, jejíž firemní označení přelepila svým jménem. Teprve později vyšly i v mutaci s nakladatelskými údaji firmy F. Strnadel & Co. V češtině nabídlo nakladatelství zřejmě s částečným využitím sazby 1. vydání (B. Kočí 1908–1912) starší překlad německého lékařského kompendia Umění žíti a léčiti (red. Franz Schönenberger) a původní zdravovědnou publikaci Přírodní léčba a domácí lékař (red. Jan Šimsa). Jediná edice nakladatelství Zlatá kniha hospodáře (1924–1925) zařadila soubor textů o hospodaření na půdě (red. K. Pavlů) a překlad zvěrolékařské příručky z lipské produkce (red. veterinář Knoll). Další program naplnili jen čeští autoři. Široce pojatou příručku pro vedení domácnosti uspořádala z příspěvků více než 30 autorek a autorů Olga Stránská. Zřejmě nejúspěšnější kompendium Praktický advokát sestavil okresní soudce Eduard Benda se spolupracovníky (Hugo Henych, Karel Novotný, Rudolf Pavelek, Andělín Šulík, Jindřich Vachta a Eduard Weigner). Příručka vyšla 1933–1934 v české i německé verzi a do 1938 ji aktualizovaly každoroční dodatky. Z nakladatelství Josefa Zeibrdlicha firma převzala a v několika doplněných a upravených verzích vydala učebnici krejčovského střihačství (František Marek). Posledním titulem, určeným primárně pro přímou distribuci, byla obsáhlá učebnice Německy dokonale bez učitele (autoři Bedřich Soukup a Rudolf V. Zítek, 1940). Po válce uzavřely produkci 2 vydání nové příručky domácího hospodářství (red. Amalie Kožmínová) a bylináře léčivých rostlin (sestavil Zdenko Stach). – Přebírané a překládané tituly většinou neuváděly vročení, neoznačovaly případná další vydání a konzervativní grafickou úpravu i návrhy vazeb přejímaly z německých předloh. Součástí některých příruček byly kromě rozsáhlé obrazové dokumentace i rozkládací modely lidského těla či hospodářských zvířat, obálky poválečných publikací nakreslil Josef Zeibrdlich. Zprvu byla zřejmě většina titulů tištěna v Německu (v knihách nebyly tiskárny uváděny), později se zapojila Deutsche agrarische Druckerei v Praze. Po 1939 se tisku ujaly pražské firmy František Loh a Václav Kadečka.

Literatura a prameny: Miloš Szabo: Pražské hřbitovy, Olšanské hřbitovy IV (2012), s. 237.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Heslo bylo naposledy změněno 13.01.2023 12:43