Dr. J. Schubert

Nakladatelství právnických příruček a zdravovědných naučných spisů v Praze na Vyšehradě

Působnost 1919–1924, 1937

Právník Jan Schubert (* 1895 Kyjov, † ? ?) vydával od 1919 vlastní publikace zprvu bez koncese jako tzv. soukromý nakladatel. Na koncesi z března 1923 založil profesionální Nakladatelství dra J. Schuberta (německy Verlag dr. J. Schubert), jehož tajemníkem byl Viktor O. Seifert, a produkci rozšířil o cizí autory. Již koncem 1924 se však koncese vzdal a vrátil se k původní vydavatelské praxi.

Celkem vyšlo cca 10 titulů. – Po vlastní sbírce veršů a lyrických próz Akkordy tulácké duše (1919, pseud. J. Bertuš) vydal Schubert své repetitorium směnečného práva v češtině (2. vydání zařadil do edice Otázková repetitoria dra J. Schuberta, 1923) i v němčině. Edice studijních pomůcek Sbírka překladů klasiků řeckých a římských (1923, red. Jan Schubert) zanikla po úvodním svazku (Marcus Tullius Cicero v překladu a s poznámkami Viktora O. Seiferta). V autorizovaných překladech z němčiny vyšla po studii k sexuální psychologii (Hans Rau) lékařská poučení o výchově dětí (Adalbert Czerny), klimaktériu (Georg Boeckh) a pohlavní zdravovědě (švédský lékař Seved Ribbing v německé adaptaci). Opět vlastním nákladem vydal Schubert další repetitorium a po delším čase výklad aktuální právní úpravy. (Druhá kniha jeho veršů vyšla mezitím pod pseudonymem Bertuš nákladem Antonína Čejky.) – Rutinní barevné obálky přeložených naučných spisů navrhl Jaromír Sedláček-Hauptmann. Tisk zajišťovaly firmy Fr. Müller v Benešově, Fr. Ziegner v Benátkách nad Jizerou i v Praze a Antonín Reis, později Vladimír Reis v Praze.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Heslo bylo naposledy změněno 03.07.2021 18:38