Karel Antoš

Knihkupectví v Kyjově

Nakladatelská působnost 1909–1922

Karel Antoš (* 1884 Pardubice, † 1944 asi Brno) se vyučil u J. M. Poláka v Pardubicích a pracoval jako účetní v knihkupectvích Jan Hon ve Vyškově a Břetislav Boukal v Hradci Králové. 1909 převzal kyjovské knihkupectví a papírnictví Jaroslava Chrastiny (zal. 1898 původně jako pobočka olomoucké firmy R. Promberger) a 1934 je odevzdal svému vyučenci a zaměstnanci Bedřichu Hasmanovi. 

Vyšlo cca 8 titulů. – Knihkupectví doplňovala nesoustavná nakladatelská činnost, která přinesla kromě regionálního místopisu (Josef Klvaňa a František Fintajsl) a učebnice účetnictví (Richard Jiřík) několik titulů beletrie (Jan Puslberger, Josef Richard Hradecký, Stanislav Popelka, František Bobek, Filip Cyril Župka), převážně souborů povídek. – Většinu knih vytiskla v profesionální grafické úpravě firma F. Obzina ve Vyškově.

 

Související osobnosti

Působiště

Kyjov

Heslo bylo naposledy změněno 25.03.2022 17:05

A