Bratří Chrastinové

Tiskárna s příležitostnou nakladatelskou produkcí ve Valašském Meziříčí

Nakladatelská působnost 1897–1911

František Chrastina (* 1868 Tečovice u Zlína, † 1944 Valašské Meziříčí) absolvoval nižší gymnázium a odbornou školu průmyslovou v Chrudimi. Později pracoval jako účetní v tiskárně Lambert Klabusay v Holešově a 1895 utvořil s Alfrédem Hallou společnost Halla a Chrastina k provozování tiskárny v Uherském Hradišti. Již 1896 však ze společnosti vystoupil a odešel do Valašského Meziříčí, kde s bratrem Jaroslavem koupil od Františka Vaňka tiskárnu a knihkupectví Fr. Vaněk. Od 1897 bratři podnik vedli jako společnost Bratří Chrastinové. 1899 zřídili knihkupešckou pobočku v Moravské Ostravě, kterou 1902 převzal a na své jméno převedl Tomáš Pospíšil. Téhož roku Jaroslav Chrastina (životopisná data nebyla zjištěna) ze společnosti odešel, převzal pobočné knihkupectví olomoucké firmy R. Promberger v Kyjově a pod svým jménem je provozoval do 1909, kdy je prodal Karlu Antošovi. Jediným majitelem závodu Bratří Chrastinové se stal František Chrastina, který prodal knihkupectví Vilému Jeremiášovi a tiskárnu vedl do 1918, kdy ji prodal Družstvu Valašské knih- a kamenotiskárny. Angažoval se v politickém životě města, jako sokolský funkcionář přispěl 1907 ke zvolení T. G. Masaryka poslancem říšského sněmu,  1910–1923 byl starostou Valašského Meziříčí. Později podnikal ve Fulneku a v Brodku u Přerova.

Vyšlo cca 18 titulů. – Nevýrazná nakladatelská produkce firmy se soustředila především do posledních let 19. století. Jejím jádrem byl „kalendář rolnického lidu a jeho přátel v zemích koruny sv. Václava" Hospodář na roky 1898–1900 (roč. 2–4), původně založený Františkem Vaňkem. Populárně naučné spisky dodali  mj. Jan Nepomuk Polášek (hudba) a Matouš Václavek (vlastivěda Valašska). Napajedelský národní pracovník Jan Křen přispěl otiskem svého projevu (František Palacký), politickou úvahou (Několik myšlének o úkolech národního dělnictva českého, pseud. Jan Marie Stáša), pokusem o beletrii (sociální povídky Zmařené životy), především však sokolskou tematikou (Ideje českoslovanského Sokola aj.). Nákladem firmy vyšla zřejmě i série pohlednic Album Valašska. Produkci doplnily sokolské zpěvníky a cvičební příručka.

Literatura a prameny: Miloslav Baláš: Z minulosti tiskařské výroby ve Valašském Meziříčí (Valašské Meziříčí [1972]), s. 5-7; František Chrastina, in Okres Vsetín (Brno 2002), s. 612; Historie a současnost podnikání na Vsetínsku, Valašskomeziříčsku a Rožnovsku (Žehušice 2007), s. 133.

Související osobnosti

Působiště

Valašské Meziříčí

Heslo bylo naposledy změněno 25.03.2022 17:11

CH