Danubius

Krajanské nakladatelství ve Vídni

Působnost 1923–1925

Nakladatelské družstvo, spjaté s krajanskou organizací národních socialistů v Rakousku, působilo ve Vídni nejprve pod názvem Tiskové a nakladatelské družstvo československých socialistů, později Tiskové a nakladatelské družstvo Danubius. Řídil je pravděpodobně krajanský pracovník Václav Starý (životopisné údaje nebyly zjištěny).

Vyšlo cca 6 titulů. – Brožurková edice Sbírka spisů poučných a praktických (1923) zařadila poučení o bytovém zákonodárství (Richard Röhr), varování před fašismem (František Junar) a historii rakousko-českých vztahů (Kamil Krofta). Další ohlašované tituly edice již nevyšly a produkce pokračovala bez zřetelného programu souborem fejetonů (František Melichar), sbírkou veršů (Franta Klátil) a cestopisnými reportážemi z Řecka (Václav Starý). – Publikace tiskly vídeňské krajanské tiskárny Melantrich a Lidová knihtiskárna Ant. Machát a spol.

1985 založil ve Vídni nakladatelství téhož jména slovenský historik Ján Mlynárik (*1933, † 2012). 1994 je přenesl do Prahy a do 2009 v něm vydával především své studie k česko-německým a česko-slovenským vztahům.

Působiště

Vídeň

Heslo bylo naposledy změněno 03.09.2020 17:01