A. Drégr

Nakladatelství drobných statí, kulturněhistorických dokumentů a písniček v Praze

Působnost 1927–1940

Nakladatelství vedl a publikace redigoval Adolf Drégr (od 1937 se psal též Jiří A. Drégr; * 1906 ?, † ? ?), knihkupecký účetní vyučený u Karla Zinka (1924–1926 absolvoval pokračovací knihkupeckou školu). Počátkem 30. let byl členem trampské osady Four Fethers a krátce vydával a redigoval „čtrnáctideník trampů“ Camp (1931, vyšla jen 3 čísla). Beletrii v něm otiskoval především pseudonym Fawan (hudebník a sportovní referent osady Four Fethers), o trampských písních psal Dr. Jiras (asi pseud.). Časopis vystupoval proti politizaci trampingu, Drégr přispěl drobnými zprávami (šifra dgr.) a komentářem k tzv. protitrampské vyhlášce zemského policejního prezidenta. – Další údaje o nakladateli nebyly zjištěny. 1940 se snad týž Jiří Drégr podílel na překladu a úpravách pohádek pro nakladatele Gustava Petrů, počátkem 60. let 20. století sestavil Adolf, resp. A. J. Drégr dva soupisy Výzkumného ústavu stavební výroby v Praze.

Vyšlo cca 80 titulů (včetně písniček). – Základní edice Corona (1927–1940; původně s názvem Stezka) přinesla kromě drobné beletrie (Bohdan Jelínek, Hugo von Hofmannsthal, Jaromír John, Josef Jaroslav Kalina, německé verše Sonky, vl. Hugo Sonnenscheina) eseje, stati a přednášky o hudbě (Jan Miroslav Květ), literatuře (Arne Novák, Albert Pražák, Bedřich Slavík), svobodném zednářství (A. J. Drégr, František Zachystal) a fenoménu Zlína (Edvard Valenta) i kulturněhistorické dokumenty (dopisy Kateřiny Veliké, vzpomínky na Josefa Suka). Edici doplňovaly soukromé tisky obdobného charakteru (stati Arna Nováka, epigramy Otokara Fischera, fejetony Karla Čapka, projevy T. G. Masaryka a Lva Wintra). Pečlivý tisk venkovských, převážně moravských tiskáren a omezený náklad okolo 250 zpravidla číslovaných výtisků dávaly edici Corona polobibliofilský charakter. Na její výzdobě se podílel zejména autor ediční značky František Ketzek, grafickou úpravu později navrhoval sám nakladatel. Jen krátce vycházela edice Detektivky Standard (1933–1934; autoři Edgar Wallace a Harry W. Harmattan), v dostupných pramenech nebyla zjištěna trampská próza Potlach na osadě (autor pseud. Fawan), 1931 inzerovaná jako vydaná. Knižní produkci doplnily populární písničky v edici hudebnin Osadní písně, pak Edition Corona (1931–1934), do níž přispěli mj. Fawan, Rudolf Harnisch, Pip Faltys (vl. jm. Dalibor C. Vačkář), Otto Lampel, Bedřich Nikodem a Emil František Burian.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 17.04.2017 21:41