Domovy

Svépomocná edice převážně drobných básnických překladů v Praze

Působnost 1945–1946

Edici asi od léta 1945 postupně řídili a vydávali Jiří Kadlec (životopisná data nebyla zjištěna), Vladimír Záruba (pravděpodobně * 1925 Praha, † ? ?) a redaktor katolického tisku Vilém Opatrný (* 1911 Bavorov, † 1972 Praha), který její vznik údajně inicioval. Většina titulů zřejmě neprošla tehdejší distribuční sítí ani oficiální registrací (pražská Národní knihovna eviduje jako povinný výtisk jen poslední svazek), recenzní ohlas byl minimální.

Vyšlo cca 12 titulů. – Některé texty vznikaly zřejmě již koncem války v přátelském okruhu studentů a absolventů gymnázií, směřujících po osvobození na znovuotevřené vysoké školy. Po sborníčku Lyrika (původními verši i překlady z angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny a rumunštiny přispěli Vilém Opatrný pod pseudonymem Vilém Trčka, Oldřich Mikulášek, Emilian Kovtun, Jiří Kovtun, Vladimír Holan a Vladimír Vodehnal) se edice zaměřila na francouzskou literaturu (Marcel Ormoy, Paul Verlaine, Pirátské písně; překládali Vilém Opatrný, Jiří Kovtun a Vladimír Vodehnal). Dále spolupracovali Eduard Hodoušek (zejména překladem kázání svatého Efréma Syrského) a malíř Václav Sivko (jako samostatný svazek vyšla reprodukce jeho kresby). Knihkupecký zaměstnanec a kulturní publicista Jiří Víška, zavražděný nacisty 1942 v Mauthausenu, byl připomenut dvěma svazečky svých překladů z ruštiny (verše Alexandra Bloka a Sergeje Jesenina). Edici uzavřely přednášky Jana Mukařovského o Vladislavu Vančurovi; chystaný Holanův překlad veršů Charlese Vildraca vydal později Kruh krásné knihy. – Brožury o rozsahu 7–47 stran (tři tituly nebyly zjištěny) v uváděném nákladu 222 číslovaných výtisků vycházely bez vročení a bez údaje o místu vydání a o tiskárně (až poslední dva svazky tiskla pražská Holinkova tiskárna, respektive nástupnická firma Jindřich Žatečka). Jednoduchá typografická úprava (zpravidla s užitím dvou barev písma), limitovaná omezenými možnostmi tisku a nekvalitním papírem, variovala anonymní rozvrh sazby prvého svazku. Teprve poslední svazek edice – jediný v běžném prodeji – upravila standardně Lucie Weisbergerová.

Literatura a prameny: Podivná kniha [Kritika ediční formy na příkladu jednoho titulu (M. Ormoy)], Kulturní politika 1, 1945, č. 7, s. 3.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Heslo bylo naposledy změněno 11.07.2021 11:50