E. Dobrovolný

Nakladatelství při knihtiskárně v Přerově a v Kroměříži

Nakladatelská působnost 1920–1930

Strojmistr František Šutt a sazeč Eduard Dobrovolný, bývalí zaměstnanci přerovské tiskárny Bartheldý a spol., založili 1910 společnost Šutt a Dobrovolný. 1911 získali knihtiskařskou koncesi a v září téhož roku zřídili v Přerově knihtiskárnu a knihařství. 1915 padl Šutt v 1. světové válce a 1916 převzal firmu Eduard Dobrovolný (životopisná data nebyla zjištěna), dále ji vedl pod názvem E. Dobrovolný a 1920 rozšířil o nakladatelství. Od dubna 1924 do října 1926 vycházel jeho nákladem též zábavný a poučný čtrnáctideník, pak týdeník Maják (3 ročníky, poslední nedokončený), který se zaměřením na psychologii, okultismus a radiofonii vydával a řídil Otakar Griese. 1926 Dobrovolný ohlásil vyrovnání pro finanční potíže, způsobené zřejmě především nedobytnými pohledávkami za tisk spisů Františka Sokola Tůmy pro ostravské nakladatelství Alois Zelinka. 1927 svou koncesi přenesl do Kroměříže, kde převzal tamní Společenskou knihtiskárnu a převedl ji na své jméno. Jeho přerovskou tiskárnu výměnou získal dosavadní jednatel a jediný společník kroměřížské tiskárny, agilní organizátor katolického tisku Ferdinand Chýlek, a dále ji vedl pod firmou Společenská knihtiskárna (později Společenské podniky) v Přerově. Kroměřížská tiskárna byla 1937 prodána v dražbě a zanikla.

Celkem vyšlo cca 20 titulů. – První edici Šlépěje života (1920) její redaktoři (anonymně Alois Čáp a Ferdinand Chýlek) po úvodním svazku (veselohra Ferdinanda Chýlka a Jana Očenáška) osamostatnili a později pod jejím názvem vedli neoficiální katolické nakladatelství. Dobrovolného divadelní sborník (1923) přinesl repertoárové hry moravských divadel (Vilém Vlček) a náboženské drama (Josef Vdolek). Další nevýrazný program nakladatelství naplnili mj. Čeněk Kramoliš historickými prózami, Emanuel Lešehrad okultními povídkami, František Sokol Tůma prózou a knižními dramaty a regionální autoři Jožka Vaňhara povídkami z leteckého prostředí, Josef Vdolek verši pro děti a Zdenka Pilcová sbírkou básní. Z překladů vyšla jen historická próza (Emilio Santo) a antisemitská interpretace talmudu (August Rohling). – V Kroměříži Dobrovolný vydal několik soukromých tisků ke schůzkám moravských bibliofilů (mj. A. C. Nor a Pavel Fraenkl) a prvotinu Bohuslava Pernici v edici Diletanta (možná Edice diletanta; 1930, red. P. B., tj. Bohuslav Pernica).

Literatura a prameny: Vojtěch Sklenář: O vzniku a vývoji prvních tiskáren v Přerově, in Přerov, Povídání o městě 2 (Přerov 2002), s. 163; Jitka Zezulová: Polygrafický průmysl, in Historie a současnost podnikání na Kroměřížsku a Holešovsku (Žehušice 2010), s 87.

Související osobnosti

Působiště

Kroměříž, Přerov

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 25.01.2020 22:33