Josef Brousek

Umělecké knihařství v Unhošti

Nakladatelská působnost 1922-1947

Josef Brousek (* 1882 Velké Přítočno u Kladna, † 1949 Kladno) vychodil měšťanskou školu v Unhošti, kde se  vyučil knihařem u Emanuela Hofbauera. Své znalosti doplnil v kurzech Ústavu pro zvelebování živností v Praze, pracoval v knihařských dílnách v Kladně, ve Slaném a v Praze. 1909 zřídil vlastní knihařství v Unhošti a dále prohluboval své vzdělání. Později sám pořádal knihařské kurzy v různých městech, publikoval v odborném tisku a napsal příručku Mramorování na vodě. Jako knihař proslul dokonale řemeslně zpracovanými vazbami podle vlastních návrhů, návrhů kladenského výtvarníka Stanislava Kulhánka a svého bratra malíře a restaurátora Karla Brouska. Spolupracoval s kladenským nakladatelem Jaroslavem Šnajdrem, jemuž vázal přednostní výtisky některých titulů, pracoval pro renomovaná pražská nakladatelství (nakladatelské vazby) a pro knihovnu T. G. Masaryka v Lánech. Vytvořil řadu pamětních adres. – Byl spoluzakladatelem Spolku sběratelů a přátel exlibris, svou sbírku exlibris později rozdal.

Vyšlo cca 11 titulů. – Na okraj knihařské tvorby Brousek podle vlastní grafické osnovy vysázel, na upraveném knihařském lisu vytiskl (zpravidla po jedné straně), svázal a pro přátele vydal 11 soukromých tisků (1922–1947; za německé okupace je antedatoval vročením 1938), převážnou většinu v nákladu 53 výtisků. Kromě své odborné práce Mramorování na vodě (jediná vyšla ve dvou odlišných vydáních a ve vyšším nákladu) vydal prózy Františka Springera, Kytici Karla Jaromíra Erbena,  drobné práce starších českých autorů  (Bedřich Peška, Václav Beneš Třebízský, Jan Pravoslav Koubek, J. L. Černý) a Velikonoční poselství Edvarda Beneše. Na výzdobě tisků spolupracoval zejména Stanislav Kulhánek, dále Karel Brousek, František Horký a František X. Langr. Pro širší veřejnost vydal 1930 ve vysokém nákladu, leč bez očekávaného obchodního úspěchu, tzv. Rodinnou kroniku (knihu pro rukopisné zápisky důležitých rodinných dat a událostí) s výzdobou a ve vazbě podle návrhu Karla Brouska; frontispis nakreslil Bohumil Lonek.

Dokumentace: in Antonín Hloušek: Umřel Josef Brousek. Marginálie 22, 1949/50, s. 96–97.

Literatura a prameny: Josef Brousek, knihař, umělec a dobrý člověk (Kladno 1949), 45 s. ● Antonín Hloušek: Umřel Josef Brousek, Marginálie 22, 1949/50, s. 94–97; Anežka Fialová: Česká moderní knižní vazba, in Studie Muzea Kroměřížska ’81 (1981), s. 66–67; Naďa Stejskalová: Vzpomínky na knihaře-umělce Josefa Brouska, Listy z Unhošťska, 1990, č. 2, s. [9–10]; Naďa Stejskalová-Malá: Josef Brousek – umělecký tiskař, Muzejní listy (Kladno) č. 3, 1992, s. 18-19; Irena Veverková: Život a dílo Josefa Brouska [se soupisem tisků a výběrem z textů J. B.], Knihařský bulletin 3, 1997, č. 2, s. 2–11.

Související osobnosti

Působiště

Unhošť

Heslo bylo naposledy změněno 01.05.2020 22:50