Jaroslav Bursík

Nakladatelství map a naučných spisů v Praze na Vinohradech

Působnost 1902–1904

Jaroslav Bursík (* 1859 Praha, † 1936 Praha) se vyučil knihkupcem u pražské německé firmy J. G. Calve a další odborné zkušenosti získal ve Vídni, v Německu a ve Švýcarsku. 1884 založil v Praze s Františkem Kohoutem knihkupectví a nakladatelství Bursík a Kohout (> LČL 1, s. 341–342), které převzalo knihkupectví firmy J. Otto. Počátkem ledna 1894 z podniku vystoupil a ponechal jej Františku Kohoutovi, který závod později vedl se synem Františkem Kohoutem mladším, ponechav mu původní firemní označení Bursík a Kohout. Jaroslav Bursík se na několik let uchýlil ze zdravotních důvodů do soukromí a později nastoupil do České grafické společnosti Unie (> LČL 1, s. 475–478), v níž byl 1899–1902 ředitelem nakladatelství. V říjnu 1901 si opatřil nakladatelskou koncesi a 1902 založil vlastní nakladatelství v Praze na Vinohradech. Již 1903 však přistoupil jako společník do firmy Jos. R. Vilímek (> LČL 4, s. 1339–1350), která 1904 převzala produkci jeho nakladatelství do své nabídky a pokračovala i v některých rozpracovaných projektech. Nakladatelskou koncesi si Jaroslav Bursík podržel až do 30. let 20. století, samostatnou činnost však již neobnovil. Byl též funkcionářem profesního spolku a na Vinohradech působil jako předseda místní záložny. Pohřben byl na Vinohradském hřbitově.

Vyšlo cca 15 titulů. – Samostatné nakladatelství představuje v profesním životě Jaroslava Bursíka jen krátkou epizodu. Na postupně vydávaný mapový soubor kartografa Jana Srpa Místopisné mapy zemí Koruny české (1902–1904) v měřítku 1:100 000 navázal projekt průvodců pro pěší a cyklisty po Čechách Bursíkův cestovní a výletní rádce (1903), opírající se o jednotlivé listy souboru. Obsáhl jen Krkonoše, České středohoří, okolí Prahy, jihozápadní Čechy a Šumavu; mimo edici vyšel průvodce po Hořicích v Podkrkonoší (Alois Černý). Ve 3 paralelních souborech, připravovaných literárním vědcem Václavem Flajšhansem, se nakladatelství věnovalo dílu Jana Husa. Jeho latinské spisy s německým komentářem vycházely v souboru Mag. Jo. Hus Opera omnia (1903–1908), tytéž texty s českým komentářem v souboru Spisy M. Jana Husi (1903–1908) v rámci edice Sbírka pramenů českého hnutí náboženského ve XIV. a XV. století, podpořené Českou akademií věd a umění. Širšímu publiku určené Mistra Jana Husi sebrané spisy (1904–1906) soustředily latinské i české spisy v překladu, resp. úpravě Milana Svobody. Husovy spisy i obsáhlý Slovník kuchařského umění (1904) převzalo a dokončovalo nakladatelství Jos. R. Vilímek. – Většinu titulů tiskla Unie, z dalších tiskáren byla zjištěna firma Albert Malíř.

Literatura a prameny: Jaroslav Bursík šedesátníkem, Knihkupecký oznamovatel 26, 1919, s. 26; Jaroslav Medek: Vzpomínka (K 70. výročí narozenin nakladatele Jaroslava Bursíka), Literární rozhledy 13, 1928/1929, s. 155–156; Sedmdesát pět let Jaroslava Bursíka, Československý knihkupec 11, 1934, s. 16–17; Gd. [Jan Gotthard]: Za Jaroslavem Bursíkem, Československý knihkupec 13, 1936, s. 311–312.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 01.01.2021 17:11