F. (Fr.) Bartel

Dřevorytectví a nakladatelství beletrie a obrazových alb v Praze

Nakladatelská působnost 70. – 90. léta 19. století

František Bartel (psán i Bártel; * 1841 Kostelec nad Černými lesy, † 1911 Praha) studoval v Praze na německé reálce, vyučil se dřevorytcem u firmy Waldheim ve Vídni, pak pracoval v Düsseldorfu a ve státní tiskárně ve Vídni, kde se účastnil českého spolkového života. 1870 otevřel v Praze dřevoryteckou dílnu a dřevoryty přispíval do časopisů Květy (ještě z Vídně), Světozor, Zlatá Praha, Rodina aj.

Vyšlo cca 20 titulů. – Vlastním nákladem Bartel vydával xylografie, méně i litografie a ocelorytiny (portréty významných osobností, žánrové a humoristické výjevy, vlastenecké historické náměty). 1873 převzal od J. S. Skrejšovského obrázkový zábavný a poučný časopis Obrazy života a vydával (od 1875 i redigoval) jej do 1876. Po sešitech vydával popularizační sbírku „životopisů, podobizen a snímků věhlasných mužův i žen československých" Slavín (1872–1890; red. F. J. Peřina, Coelestin Frič, Jan Hudec a Jan V. Krecar) i její obdobu pro mládež Naše vzory (1883–1888; red. postupně J. K. Hraše a Stanislav Řehák-Kamenický). Beletrie, zejména próza historická (Vladan Ďorděvič, Eduard Herold, Věnceslav Lipovský), humoristická (Jan Evangelista Nečas, F. J. Peřina i pod pseud. Caesar Parvus) i sociální (Alois Kalenda) vycházela nejprve v edici Besídka zábavy a poučení (1874–1875, red. František Jaroslav Peřina), později i samostatně. Vydával i spisy o aktuálních událostech (Eduard Rüffer: Válka francouzsko-německá r. 1870–1871, 1871) a životopisné brožury (Václav Brožík, Franz Grillparzer, Josef Jungmann, Václav Štulc, generál František A. Zach), které psali F. J. Peřina (i v němčině), Antonín Krecar a Josef Zdeněk Raušar. Ilustrační přílohy z vydávaných knih (zejména portréty významných osobností českého národního života) Bartel pořádal do alb a vydával je i samostatně. Zbytky nákladu jeho publikací převzala firma Taussig & Taussig.

Literatura a prameny: ■ František Baťha: František Bartel [Soupis fondu LA PNP] (1963), 8 s.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 17.04.2017 18:18