A. V. Novák (20. léta 20. stol.)

A. V. Novák: Amerika dnešní i minulé doby (1925), frontispis.
A. V. Novák (20. léta 20. stol.)