Budova bývalé firmy Humana před demolicí

Letovice čp. 218, zbořeno okolo 1985. – Foto Josef Bednář (cyklus Letovice zmizelé 1966–1988, 2015).
Budova bývalé firmy Humana před demolicí