Seznam nakladatelství Dr. Frant. Bačkovský (1897)

Reprodukce obálky ze sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea v Praze.
Seznam nakladatelství Dr. Frant. Bačkovský (1897)