Knihkupectví J. Kaška (počátek 20. stol.)

Kolín I čp. 46, Karlovo náměstí 11. - Soukromá sbírka.
Knihkupectví J. Kaška (počátek 20. stol.)