Knihkupectví J. Kaška (počátek 20. stol.)

Kolín I čp. 89, Karlovo náměstí (obchod vlevo na obrázku). – Soukromá sbírka.
Knihkupectví J. Kaška (počátek 20. stol.)