Knihkupectví Josef Pithart v Kroměříži (před 1911)

Kroměříž čp. 25, roh Velkého náměstí a Jánské ulice. – Velký adresář a almanach města Kroměříže a okresu kroměřížského (Kroměříž 1911), část 2, s. 15.
Knihkupectví Josef Pithart v Kroměříži (před 1911)