Knihkupectví Osvěta

Plzeň, Prešovská 6. – Archiv města Plzně, fond Osvěta, knihkupectví a nakladatelství Jaromír Mareš.
Knihkupectví Osvěta