Knihkupectví St. Kuchař (1932)

Hradec Králové čp. 139/140, Velké náměstí 16A. – Fotografie ze sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea.
Knihkupectví St. Kuchař (1932)