Knihkupectví Vilém Povondra (1908)

Kroměříž čp. 115, roh Velkého náměstí a Kovářské ulice. – Pohlednice ze sbírky Muzea Kroměřížska v Kroměříži, Pp 442.
Knihkupectví Vilém Povondra (1908)