Knihkupectví Vojislav Kunc v Litovli

Litovel čp. 793, Náměstí Přemysla Otakara. – Soukromá sbírka.
Knihkupectví Vojislav Kunc v Litovli