Knihtiskárna a nakladatelství Josef Šolc (před 1916)

Kladno čp. 91, T. G. Masaryka. – Aleš Zach: Nakladatelské Kladno (Kladno 2007), s. 12.
Knihtiskárna a nakladatelství Josef Šolc (před 1916)