Knihtiskárna J. Šnajdr (1911)

Kladno čp. 1695, Náměstí Svobody – Styl 3, 1911, s. 259.
Knihtiskárna J. Šnajdr (1911)