Knihtiskárna Jar. Strojil (1913)

Přerov čp. 121, Kratochvílova 18. – Soukromá sbírka
Knihtiskárna Jar. Strojil (1913)