Portál knihkupectví Bohuslav Rupp (okolo 1940)

Praha - Nové Město čp. 875, Jindřišská 23. – Soukromá sbírka.
Portál knihkupectví Bohuslav Rupp (okolo 1940)