Portál knihkupectví J. Kaška (po 1909)

Kolín I čp. 46, Karlovo náměstí 11. – Soukromá sbírka.
Portál knihkupectví J. Kaška (po 1909)