Portál knihkupectví J. Kaška (po 1909)

Kolín I čp. 46, Karlovo náměstí 11. - Soukromá sbírka
Portál knihkupectví J. Kaška (po 1909)